Uluslar Arası Hakemli Akademik Online Dergi - International Refreed Academical Online Journal - بين الملل مجلة حكيمية العلمية

Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,

Sosyal Bilimler alanında yayın yapan, uluslar arası hakemli, akademik, online bir dergidir.

 

Bölüm Politikaları

İÇİNDEKİLER (KAPAK)

Editörler
  • Ali Duman
Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Dergi İcerigi

Dergimizin Sahibi, Editörleri Yayın kurulu ve danışma kurulunun yer aldığı içerik dosyası

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Editör Yazısı

Sayı editörü tarafından yazılan, kısa bir tanıtım yazısı

Editörler
  • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler

Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca dillerinde yazılmış te'lif makaleler yayınlanır

Editörler
  • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviriler

Farklı dillerde yayınlanmış, dilimize aktarılmış makalelerin tercümeleri yayınlanır

Editörler
  • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sadeleştirmeler

Osmanlı Türkçesi olarak kaleme alınmış makalelerin günümüz Türkçesine aktarılmış şekilleri yayınlanır

Editörler
  • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Söyleşi ve Röportajlar

Ülkemizin ve dünyanın tanınmış bilim adamlarıyla gerçekleştirilen akadmeik söyleşiler yayınlanır

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Tanıtımı

Ülkemizde dünyada yayınlanmış, okurların haberdar olması önemsenen akademik kitapların tanıtımını içerir

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sayı Hakemleri

Yayınlana sayıda hakemlik yapmış hocaların listesi

Editörler
  • Ali Duman
  • Ali Duman
  • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sayının Tamamı

O sayıda yayınlanan bütün makalelerin bir araya getirilerek oluşturulmuş baskı nüshası

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergimizde Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca dillerinde yazılmış orjinal te'lif makaleler, yabacnı dillerden Türkçeye aktarılmış tercümeler, Osmanlıcadan yapılan sadeleştirmeler, Söyleşi ve Röportajlar, Kitap tanıtımları yayınlanır. Bahse konu akademik çalışmalardan te'lif makaleler, çeviri ve sadeleştirmeler hakem sürecine tabi tutulur. dergimize KÖR HAKEM sistemi uygulanır.

Makaleler en az iki (2) hakeme gönderilir. Hakemlerin raporu doğrultusunda;

a) hakemlerin her ikisi de yayımlanamaz raporu verdiği taktirde, durum yazara bildirilir;

b) Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” şeklinde rapor vermişse, yazı yazara gönderilir ve düzeltmeleri yapması istenir;

c) Hakemlerden biri “yayımlanabilir”, diğeri “yayımlanamaz” raporu vermişse, yazının yayınlanıp yayınlanmaması yayın kurulunun taktirindedir.

d) Hakemler yazının kendilerine çıktı olarak gönderilmesini istedikleri taktirde, çıktı ve posta masrafları yazardan talep edilir.

Çeviri ve Sadeleştirmeler orjinal metinleriyle birlikte kabul edilir. Orjinal metni olmayan çeviri ve sadeleştirmeler dikkate alınmaz. Bu şekilde gelen çeviri ve sadeleştirmeler alan uzmanı bir hakeme incelemek üzere gönderilir. Onun raporu doğrultusunda yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu karar verir.

 

Yayın Sıklığı

1. Dergimiz her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlar.

2. Her sayının yayın süreci, bir öncekinin bitimiyle başlar.

3. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi yayın tarihinden en az 6 hafta önce gönderilmiş olmalıdır. Bu sürenin dışında gelen yazılar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.

4. Yayınlanmasına karar verilen yazılara ait masraflar (çıktı ve posta masrafları) yazar tarafından karşılanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Hakkımızda / About Us / من نحن

Yayın Tarihleri / Publicaiton Dares / تاريخ الاصدار

              Ocak - Haziran; Temmuz - Aralık

Genel Editör / Chief Editor /  رئيس التحرير

           Doç. Dr. Ali Duman

 


 

 

Yayın Kurulu / The Publication Board / مجلس التحرير

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu,        Prof. Dr. Badria Al Nabhani,

Prof. Dr. Dosay Kenjetaev,                   Prof. Dr. Galina Mişkiniene

Prof. Dr. Hulusi Arslan,                        Prof. Dr. Mustafa Talas

Prof. Dr. Nuri Kahveci,                         Prof. Dr. Nure Bt. Ahmed Hamid El-Harisi 

Prof. Dr. Nuri Tuğlu,                            Prof. Dr. Sami Kılıç,

Prof. Dr. Souheila Mazze,                     Prof. Dr. Temel Yeşilyurt,

Prof. Dr. Yusuf Benli,                           Doç. Dr. Ali Duman,

Doç. Dr. Cahit Külekçi,                       Doç. Dr. Bessam Ali Ahmed Al Rababa

Doç. Dr. Muratbek Myrzabekov,           Doç. Dr. Qaliba Haciyeva  

Doç. Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu           Doç. Dr. Tudora Arnaut

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Aşlamacı          Dr. Öğr. Üye. Refik Kasım

 

Danışmanlar Kurulu / Advisors Board / المجلس الاستشاري

Adana Üniv.

Prof. Dr. Asım Yapıcı;

Prof. Dr. İsmail Şık;

Doç. Dr. İbrahim Kaplan

Amasya Üniv.

Prof. Dr. Şuayip Özdemir

Dokuz Eylül Üniv.

Prof. Dr. Hanifi Özcan,

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

Atatürk Üniv:

Prof. Dr. Niyazi Usta,

Prof. Dr. Ali Eroğlu,

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık,

Doç. Dr. Osman Elmalı

Ankara Üniv:

Prof. Dr. Nusret Çam,

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün,

Prof. Dr. Recep Kılıç

Erciyes Üniv:

Prof. Dr. Harun Güngör,

Prof. Dr. H. Yunus Apaydın,  

Prof. Dr. Mustafa Ünal,

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt,

Prof. Dr. Yusuf Benli,

Prof. Dr. Remzi Kılıç

Dr. Ahmad al Hassoun

Adıyaman Üniv :

Dr. Öğr. Üye. Fuat Şancı,

Doç. Dr. Bekir Kocadaş;

Dr. Öğr. Üye. Recep Özdemir

ESOGU

Doç. Dr. H. Adnan Arslantaş

Bayburt Üniv.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun

Fırat Üniv :

Prof. Dr. Sami Kılıç,

Prof. Dr. İsmail Erdoğan,

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı,

Prof. Dr. Mehmet Erdem

Prof. Dr. Erkan Yar;

Dr. Öğr. Üye. Erdoğan Sarıtepe

Dr. Öğr. Üye. Murat Gökalp;

Dr. Öğr. Üye. Haydar Dölek

Hitit Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Azimli;

Prof. Dr. Hilmi Demir

Isparta SDU.

Prof. Dr. Nuri Tuğlu,

Prof. Dr. Adnan Koşum

İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Adnan Demircan

Selçuk Üniv.:

Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, 

Prof. Dr. Bayram Dalkılıç

İnönü Üniv:

Prof. Dr. A. Faruk Sinanoğlu,

Prof. Dr. Hulusi Arslan,

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu,

Prof. Dr. Hüsniye Canbay Tatar,

Prof. Dr. Taner Tatar,

Prof. Dr. Orhan Yazıcı;

Doç. Dr. Ahmet Natouf

Doç. Dr. Abit Bulut,

Doç. Dr. Recep Özman, 

Doç. Dr. Ali Duman,

Doç. Dr. Bilal Gök,

Doç. Dr. Cahit Külekçi;

Dr. Öğr. Üye. Abdülkadir Kıyak;

Dr. Öğr. Üye. Zekeriya Çalışkan,

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Görücü

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Aşlamacı

Dr. Öğr. Üye. Mustafa Bozkurt

Dr. Öğr. Üye. Refik Kasım

Dr. Öğr. Üye. Khalil Ayoub

Sütçü İmam Üniv.:

Prof. Dr. A. Kadir Evgin;

Prof. Dr. Nuri Kahveci,

Prof. Dr. Şaban Öz;

Prof. Dr. Ahmet Ak;

Doç. Dr. Faruk Çiftçi;

Doç. Dr. İzzet Sargın;

Katip Çelebi Üniv.

Prof. Dr. Saffet Köse,

Dr. Öğr. Üye. Hakkı Karaşahin

Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi:

Prof. Dr. Dosay Kenjetaev,

Doç. Dr. Muratbek Myrzabekov

Nahcivan Devlet Üniversitesi Azerbaycan

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA

Vilnius University-Litvanya

Prof. Dr. Galina Mişkiniene

Camiatü’l-Emir Abdülkadir (جامعة امير عبد القادر):

Prof. Dr. Souheila Mazze

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu

Camiatu Batna 01 (جامعة باتنا):

Dr. Racha Rauabah

Camiatu Sultan Kabus (جامعة سلطان قابوس):

Prof. Dr. Badria Al Nabhani

Yermouk Univercity:

Doç. Dr. Bessam Ali Ahmed al Rababa

 

 

 

 

Redaksiyon

Abdurrahman Kasapoğlu

Mustafa Bozkurt

 HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...