Osmanlı Devleti'nde Ulema Yozlaşmasının Tipik Bir Temsilcisi Olarak Safranbolu'lu Hüseyin Efendi: Nam-ı Diğer Cinci Hoca

İsmail Katgı

Özet


Muasır kaynaklarda ekseriyetle “Cinci Hoca” olarak geçen Safranbolu'lu Hüseyin Efendi, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının meşhur üfürükçülerindendir. Dönemin siyasal ve toplumsal yaşamını yansıtması açısından oldukça ilginç bir şahsiyet olan Cinci Hoca, ilmî formasyona sahip olmadan ve salt padişahın tasarrufu ile Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Bu yönüyle gayr-ı resmi ulema sınıfının tipik bir temsilcisi konumundadır. Cinci Hoca, Osmanlı Devleti'nin her açıdan duraklama ya da gerilemeye başladığı bir dönem olan 17. yüzyılda, Osmanlı hanedanının en zayıf padişahlarından biri olarak gösterilen Sultan İbrahim üzerinde büyük bir nüfûz kurmuş ve fakat gerek siyasi faaliyetleri ve gerekse saray ve ulema çevrelerinin hoşnutsuzluğuna sebep olan girişimleri nedeniyle, hamisi olan İbrahim'in hal' ve katline müteakip öldürülmüş ve malları da müsadere edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Gayri-resmi ulema, Sultan İbrahim, Safranbolu'lu Hüseyin Efendi, Cinci Hoca, Üfürükçülük

Tam Metin:

Full Article / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR

DERGİMİDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.