Tarihin Kırılma Noktası; Hudeybiye Antlaşması / Turning Point Of History: Hudeybiye Agreement

Doç. Dr. Mehmet AZİMLİ

Özet


Tarihte yaşanan bazı olayların bir dönüm noktası oluştura-cağı o tarih diliminde bilinemez. Bunların önemi daha sonraki dö-nemlerde daha iyi anlaşılır. Bunlardan biri de Hudeybiye anlaşma-sı'dır. O dönemde çok olumsuz bir şekilde değerlendirilse de Hudeybiye gerçekten çok büyük kazanımlar ortaya koymuştur. Bu anlaşmanın getirileri İslam fetihlerinin dünyanın bir ucundan bir ucuna ulaşmasının sebeplerinden sayılabilir.


Abstract
Turning Point Of History: Hudeybiye Agreement
It can not be aware of some occurrences lived in the history to constitute the turning point, in that date. The importance of these events is understood better in the following dates. The one of the events is also Hudeybiye Peace Agreement. Really, this agreement has exposed very important advantages in spite of negative evaluations in its own date. The one of the most important advantages of Agreement is the conquests of Islam reaching from one end of world to the other.

Anahtar Kelimeler


Hudeybiye, Barış, Fetih; Peace, Conquest, Islamic History

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.