Büyük Türk Bilgini Mehmet Matüridî ve Türk Kültürünü Destekleyen Görüşleri / Great Turkish Scholar Mehmed Matüridi and His Opinions which Support Turkish Culture

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER

Özet


İmam Matüridi, Türk kültür coğrafyasında yetişmiş önde gelen alimlerden biri olmasının yanında, İslam toplumlarının inancında ekol haline gelmiş bir şahsiyettir. Hiç şüphesiz onun görüşlerinin oluşması ve şekillenmesinde, yetiştiği coğrafyanın, kültürel ortamın çok büyük etkileri vardır. Biz de bu yazımızda İmam Matüridi'nin düşüncelerini aktardığı eserlerinde Türk kültürünü destekleyen gö-rüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktayız.


Abstract:
Great Turkish Scholar Mehmed Matüridi and His Opinions which Support Turkish Culture
İmam Maturidi is a great Turkish scholar. He grow up in Turkish geography and Turkish culture. No doupt there is big effect his grow up and formation of his opinions his geography and culture. In this article we purpose to put forward his opinions which support Turkish culture.

Anahtar Kelimeler


İmam Matüridi, Matüridilik, Kültür, Türk Kültürü, Maveraünnehr, Maturidism, Cultur, Turkish Culture

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.