Halvetiyye Geleneğine Ve Bir Halvetiyye Şeyhi Olan Sofyalı Balî Efendi'ye Göre Sülûkün Yedi Evresi (Atvar-ı Seb'a)

Dr. İbrahim IŞILTAN

Özet


Bilindiği üzere tasavvufun en önemli konularından biri, sülûkün merhalelerini anlayarak İlahî hakîkate nasıl ulaşılacağını îzah etme meselesidir. Tasavvufî ekol ve yolların çeşitli şekil ve me-totlarla anlatmaya çalıştığı bu konu, yaygın tabiriyle sülûk veya seyrü sülûk olarak adlandırılmaktadır. Biz bu makalemizde, genel olarak Halvetiyye tarikatının ve özel olarak bir Halvetiyye şeyhi olan Sofyalı Balî Efendi'nin 'Atvar-ı seb'a' diye isimlendirilen seyrü sülûk anlayışını kısaca izah etmeye çalıştık. Halvetî anlayışa göre manevî yolculuğu gerçekleştiren salik, her evrede nefsin bazı hasta-lıklarından kurtularak kalbin yeni manevî keşiflerine muttali olur. Yani nefsin her evredeki yeni boyut kazanan tezkiyesi, kalbin de tas-fiyesinin derinleşmesine vesile olur. Böylece salik, seyrü sülûkünün sonunda Hz. Peygamber (s.a.v.)'in manevî halifesi olarak insan-ı kamil derecesine yükselir ve başka saliklere de yol gösterme kıva-mına erer.

Anahtar Kelimeler


Ayn-ı sabite, Atvar-ı seb'a, fakr, fena, hafî, Halvetiyye tarikatı, hayret, kalp, nefs, ruh, sadr, salik, seyrü sülûk, sır, sırr billah, tecellî

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.