Tehafütlerin İslam Düşüncesindeki Yeri ve Önemi / The Place and Importance of the Tahafuts in Islamic Thought

Dr. Hüsemattin YILDIRIM

Özet


İslam dünyasında filozofların görüşlerindeki tutarsızlıkları ortaya koymak amacıyla yazılan ve adına da Tehafüt denilen birçok eser kaleme alınmıştır. Gazzali'nin Tehafüt'ül-Felasife'si ile başlayan bu çalışma şekli, hem kendi döneminde hem de daha sonraki dö-nemlerde oldukça etkili olmuştur. Filozofların iddialarına karşılık vermek için ilk Tehafüt'ü her ne kadar Gazzali yazmış olsa da, taki-ben birçok Tehafüt yazılmıştır. Bu çerçevede Tehafütler, Osmanlı Düşüncesi'ne aktarılan ve varlığını XIX. Yüzyıla kadar sürdüren önemli bir miras olarak da yerini korumuştur. Bu çalışma, Gazzali'nin ve Tehafüt'ül Felasife'sinin İslam düşüncesi üzerindeki etkisi ve önemini tetkik etmek, Gazzali sonrası İslam düşüncesinde beliren ilmi durgunluğun aşılması noktasında, Hocazade'nin ve Tehafüt'ünün, yeni bir ivme kazandırma çabasına vurgu yapmak amacını taşımaktadır.


Abstract:
The Place and Importance of the Tahafuts in Islamic Thought
Abstract: In Islamic world, many works have been written called Tahafut in order to put down the incoherence thoughts of the philosophers. This work in style which began with the Tahafut al-Falasifa of Gazzali's is very influential in his age and also in later ages. Athought Gazzali wrote the first Tahafut to criticize the view of philosophers, many Tehafuts were written later. In this perspective, the Tahafuts have protected their importance as an important heritage which were lasted until the XIX. century and that were transfered to the Ottoman thouhgt. This article aims to examine the importance of the Gazzali's Tahafut al-Falasifa upon Islamic thought and it also intends to emphasize to bring a new acceleration upon Khodjazade and Tahafut to resolve scientific stagnation in Islamic Thought after Gazzali.

Anahtar Kelimeler


Tehafüt, Tehafüt Geleneği, Gazzali, Hocazade, Tahafut, The Tahafut Tradition, Gazzali, Khodjazade

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v4i7.135

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.