Kuran'ın Dili ve Anlatım Üslûbu Üzerine Bir Deneme / An Essay on Language and Speech Style of the Koran

Dr. Mustafa GÜVEN

Özet


Kur'an, son ilahî bir kitap olarak, hem akla hitap ediyor, hem de ortaya koyduğu akıl formatına uygun bir dil ve üslûp kullanıyor. Böylece okuyucu, Kur'an okurken, hem kendi doğru akıl ve mantığına göre bir metin ile tanışıyor hem de doğru ve evrensel bir akıl formatı ile karşılaşıyor. Zaten Kuran'ın hedefi de, insanları doğ-ru düşünmek, doğru akıl ve mantık yürütmek ve böylece iki dünya saadeti elde etmelerini sağlamaktır. Bu makalede, Kuran'ın beyan ve üslûbunda ortaya koyduğu aklîlik üzerinde duracağız. Kuran'ın dili, beyan ve üslubu, insan aklının önünü açmakta ve adeta gelişimini teşvik etmektedir.


Abstract
An Essay on Language and Speech Style of the Koran
The Qur'an, as the last divine book, and appealing to the mind, as well as the mind revealed by an appropriate format using the language and style. Thus, reader, reading the Qur'an, according to the logic of a text with both their right mind and know each other as well as a universal right, and are faced with a mental format. Already the target of the Koran, the people the right to think, reason and logic to carry out and thus enable them to obtain the two world happiness. This article will focus on rationality revealed by the Koran declares and style. The language of the Koran, register and style, opening the way for the human mind and encourages the development of true.

Anahtar Kelimeler


Kur'an, Akıl, Kur'anî Akıl, Mantık, Dil, Beyan, Akıl yürütme, Quran, Reason, Quranic Reason, Logic, Language, Style, Reasoning

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.