İslam Hukuk Tarihinde Fukaha-i Seb'a Ve Usuldeki Yöntemleri / Fukaha-i Seb'a (Seven Fakih) in History of Islamic Juristic

Recep ÖZDEMİR

Özet


Fukahayı Seb'a, Medine'de yaşayan tabiîlerden yedi fakih için kullanılan bir tabirdir. Genel olarak Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Süleyman b. Yesar, Harice b. Zeyd, Ubeydullah b. Abdullah, Kasım b. Muhammed ve Ebu Bekr b. Abdurrahman yedi fakih arasında sayılmaktadır. Bu fakihlerin temel özelliği, Ehl-i Hadis eko-lünün ilk örneklerini teşkil etmeleri ve Amel-i Ehl-i Medine kavra-mının usulde bir delil olarak kullanılmasında öncülük etmeleridir. Biz bu çalışmamızda, Fukaha-i seb'ayı meydana getiren fakihlerin hayatları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, bu tabirinin ortaya çıkış sebeplerini ve bu tabiinlerin fıkıh usulünde kullanmış oldukları yöntemleri inceleyeceğiz.


Abstract:
Fukaha-i Seb'a (Seven Fakih) in History of Islamic Juristic
Fukaha-i Seb'a is a phrase which live in that time in Medine from tabiin. Generally Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Süleyman b. Yesar, Harice b. Zeyd, Ubeydullah b. Abdullah, Kasım b. Muhammed and Ebu Bekr b. Abdurrahman are accepted in fukaha-i seb'a. Natura feature of the fukaha-i seb'a is that persons accepted first representatives in Ahl al-Hadisth and there usage amel ahl al-madine in juristic method (usul). In this article we will introduce about their lives and we try to show their juristic methods.

Anahtar Kelimeler


Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, Süleyman b. Yesar, Harice b. Zeyd, Ubeydullah b. Abdullah, Kasım b. Muhammed, Ebu Bekr b. Abdurrahman, fukaha-i Seb'a, Amel-i Ehl-i Medine, Ehl-i Hadis

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.