Dewey'in Ahlak Felsefesi

Elizabeth ANDERSON, Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDIN

Özet


John Dewey (1859-1952) olağanüstü sosyal, ekonomik, demogra-fik, siyasi ve teknolojik bir değişim sürecinde, İç Savaş'tan Soğuk Savaş'a uzanan zaman diliminde yaşadı. Hayatta olduğu zaman zarfında Birleşik Devletler, kırsal bir toplumdan kentsel bir topluma, tarımsal bir ekonomiden endüstriyel bir ekonomiye, bölgesel bir güçten dünya çapında bir güce dönüştü. Kölelerini serbest bıraktı, fakat onları beyaz üstünlüğüne tabi kıldı. Avrupa ve Asya'dan milyonlarca göçmeni bünyesine aldı, fakat bunlar kentsel endüstri ekonomisine kaynaştırıldıkları için, iş gücü ve sermaye arasında buruk çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Kadınlara oy kullanma hakkı verdi, fakat eğitsel ve ekonomik kurumlarla tam olarak bütünleşmelerine karşı direndi. Küçük köy ve kasabaların yüz-yüze toplumsal hayatı soldukça, kentsel ve ulusal ölçeklerde demokrasiyi devam ettirme gücüne sahip yeni toplumsal hayat biçimleri yaratma gereğiyle karşı karşıya kaldı.

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.