Tıbb-ı Nebevî Edebiyatının Doğuşu Ve Gelişmesi (Bibliyoğrafya Denemesi) / A Biliograpy About The Tbb-I Nebevi And İts Sorce Traditionist Of İslam

Veli ATMACA

Özet


İslam Dîni'nin iki temel bilgi kaynağı olan Kur'an ve Hz. Peygamber'in Sünneti, öncelikle insanların özelde inananların bedensel, akli ve ruhsal sağlığını korumaya yönelik çok sayıda emir, yasak ve tavsiyeler içermektedir.

İnananlar için bu emir, yasak ve tavsiyeler iki açıdan değerlidir. Birisi kulluk seviyesinde uyulması diğeri de uygulandığı takdirde va'dedilen sağlığın teminidir. Birinci konu kulluğun gereği, ikincisi ise inaçla ilgili olmayan; bütün insanları içine alan “rahmet ve şifa”ya kavuşmanın evrenselliğidir.

Sağlıkla ilgili Kur'an buyruklarının dışında Hz. Peygamber'in sözlü, fiilî ve takrîrî (onaylama) Sünnetleri, muhaddislerin ilgisini çekmiştir. Hadisçiler, bu itibarla daha ilk asırlardan itibaren yazılı Hadis Sayfaları'nda ve daha sonraki hacimli kitapların bir bölümünde, sağlıkla ilgili hadisleri insanların istifadesine ve dikkatine sunmuşlardır.

Hicrî V. Asırdan X. Asra kadarki devrede ise, önceleri ansiklopedik eserler içinde bir bölüm olarak yer alan sağlıkla ilgili Hadisler, müstakil kitaplar haline dönüştürülmüştür. Genel olarak bu “Tür Edebiyatı”na, bazı istisnalar dışında “et- Tıbbu'n- Nebevî” özel adı verilmiştir. Bunların sayısı her zaman merak konusu olmuş ancak yeterince sayımı bile yapılamamıştır.

Bize bu konuda çalışma yolu gösteren birkaç çalışmada verilen Tıbb-ı Nebevî sayısı ise bu muazzam sayıdaki literatürün sadece bir kısmını temsil etmektedir. Eksikliğini baştan kabul etmekle beraber bu makalemizde, öncekilerin listesinde yer almış ve almamış olan bütün Tıbb-ı Nebevî'leri derlemeye ve bazı özelliklerini tanıtmaya çalıştık.

 

ABSTACT

The Quran  and the sunnas of propht Muhammed that are twomain sources of İslamic  religion include lots of advice, prohibitions, commands to protect te mental. Phisical and pcychological healthof thepeople.

For people commands,prohibitions andadvice are important in two perspectives. The first is to obey to the serfdom level and the second oneis to gain the promised health if it is practised good enough.the first subject is realized as we are servant of the God and the second are is the universalitey of having mercy and recovery of health for all human being which does't have any concern with belief.

Prophet Muhammed's sayigs in the Koran out of the ones about health, his verbal and actional sunnas drew attention of the traditionists of İslam.

Because of this, the hadith philosophers drew the hadiths about health to the attention of the pople in some parts of the books they have written from the very early centuries.

From the 5 the centuri to the 10 the of All calendar the hadiths about health which took place as a chapter in encyclopedic worksturned into separate books. This has been called as Tıbbu'n Nebevi in Turkish literature. The numeber of them has always been wondered but even an adequate counting hasn't realized. Accepting its insufficiency from the very bginning, we tried to introduce all the Tıbb-ı Nebevi and some of its features which took part and didn't take part in the priorities.

 


Anahtar Kelimeler


Tıbb-ı Nebevî, Şifa, İbn Kayyım, Zehebî, Süyûtî, Ehlu'l- Beyt, the Prophet Medicine, Healing, Ibn Kayyim, Zahabi, Suyuti, Ahl al- Bayt.

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v6i11.201

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


DERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.