Lebid b. Rebia ve Tevhide Çağıran Şiiri

Mehmet YOLCU

Özet


Bu makalede öncelikle Lebîd b. Rabîa el-Âmirî'nin yetiştiği sosyokültürelçevre, kişiliğinin hususiyetleri tespit edilmiştir. İkinci olarakLebîd'in edebi kişiliği ve Arap edebiyatındaki yeri incelenmiştir.Üçüncü olarak da Lebîd'in Tevhide bir çağrı gibi inşad edilenbir ifadesi üzerinde durulmuştur. Onun şiiri bu açıdan incelenmişve yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler: Lebid b. Rebia, şiir tahlili, edebi şiir tahlili,ABSTRACTLebid b. Rabiah and His poet which call the unity of GodIn this article, firstly socio-cultural environment where Lebîd b. Rabîael-Âmirî grew up and his personality's characteristics had beenfixed. Secondly Lebid's self of literary and his position in theArabic Literature had been searched. Finally had been studied onLebid's a statement which had been read poem like an invitationto Tawhid. From this point of view his poem had been examinedand commented.Keywords: Lebid b. Rabiah, poet, analysis of poet

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.