İzmirli İsmail Hakkı'nın Sebilü'r-Reşad Mecmuasında Ribe'l-Fazl Ve Ribe'n-Nesie Üzerine Yazdığı İki Makale

Ali DUMAN

Özet


Bu çalışma İzmirli İsmail Hakkı'nın Sebilü'r-Reşad mecmuasında yayınlanan “Ribe'l-Fazl ve Ribe'n-Nesie” adlı makalesi ile, bu makalesindeki görüşlere gelen bir reddiye üzerine kaleme aldığı “Ribe'l-Fazl Ve Ribe'n-Nesie Hakkındaki Makale Muterizine Cevap” adıyla yazdığı makalenin sadeleştirmesidir.

 

iZMİRLİ İSMAİL HAKKI'NIN  Sebilü'r-Reşad Gazetesinin 5 Kanun-ı Evvel Sene 1329 Tarih ve 175 adedli ve 131. sayfasında yayınlanan “Ribae'l-Fazl'ın Tecvizi Hakkında İ. H. İmzasıyla Verilen Fetevaya Reddiye olarak yazılan bir mektubu ve İzmirli İsmail Hakkı'nın ona verdiği cevabı içeren bir yazıdır. Yazı SEBİLÜ'R-REŞAD, C: 11, ADED: 286, SS. 411-414 ile SEBİLÜ'R-REŞAD, CİLT: 12, ADED: 287, SS. 2-4 sayfaları arasında iki bölüm halinde yayınlanmıştır. Biz sadeleştirmede bu yazının ilk kısmını –I- ikinci kısmını da –II- olarak numaralayarak her iki yazının ayrı nüshalarda yayınlandığına işaret ettik


Anahtar Kelimeler


İzmirli İsmail Hakkı, Ribe'l-Fazl, Ribe'n-Nesie, Riba, Sebilü'r-Reşad

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.