Akıl Delilini Fıkıh Usulcülerinin Farklı Anlamlarda Kullanmaları Üstüne / On The Fact That The Methodologists of Muhammadan Jurisprudence Used Reason In Different Meanings

Yüksel MACİT

Özet


Bütün fıkıh usulcüleri aklı delil olarak kabul etmişlerdir, ancak farklı anlamlarda kullanmışlardır. Çoğunluk onu nasları anlayıcı, tefsir ve tahsis edici manada delil olarak kabul ederken, bazısı onu rey ile hüküm verici yetkide görmüştür. Bu çalışma akıl delili ile ilgili bu farklı anlayışları belgeleriyle ortaya koymaya yöneliktir.

 

Abstract

On The Fact That The Methodologists of Muhammadan Jurisprudence Used Reason In Different Meanings.

All methodologists of Muhammadan jurisprudence accepted reason as evidence (or proof), but used ın different meanings. The most of scholars has accept it proof as a understanding, ınterpreting and distinguishing from general decision; some of them has approval it as a authority with opinion on ra'y. This study attempted to identify this different understandings with its documents.

 


Anahtar Kelimeler


Usulcü, akıl, delil, Methodologist, reason, evidence, ihtilaf

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.