İmamiye Şiasında Ve Zahirîlerde Dinî Deliller / In The Imamıyya Of Shı'a And Zahiriya Relıgıous Evıdence

Emrullah FATİŞ

Özet


Bu makalede  İmamiye Şiası ve Zahirî'lerin dini delilleri incelenmektedir.  Şia ve Zahirî'ler her ikisi de koruma ortak noktasında birleşmektedirler. Fakat nelerin korunacağı noktasında hedefler farklıdır. Şia, naslar üzerindeki yorumlarını imamet felsefesine zarar getirmeme ölçütünü esas alarak yapmaktadır. Bu nedenle onlar, Kitap, Sünnet, İcma üzerinde açıklama yetkisini sıradan kişilere vermezler. Bu üç kaynak üzerinde söz sahibi, ya masum imamlardır, ya da masum imam vekilleridir. Halk ise bu üç kaynak üzerinde yetkili kişilerin açıklamalarını taklit etmelidir. Böylece masum imam nazariyesi sıkı bir koruma altına girmiş olur. Şia aklı bu üç kaynağın anlaşılması için delil sayar. Zahirî'ler için üç temel kaynak vardır. Bunlar Kur'an, Sünnet ve sahabenin icma'ıdır. Bu üç kaynağın dışına çıkılırsa dinin bozulacağına inanırlar. Bu makalemizde her iki tarafın delillerini sergilemeye çalıştık.

 

Abstract

In The Imamıyya Of Shı'a And Zahiriya Relıgıous Evıdence

In this article,   Imamıyya of Shia and Zahiriya's evidences of religious have been examined. Shia and Zahiriya two of them  are reconciled in united common point of protection. But what is the point of protected targets are different. Şia, has been doing comments on holy texts based on criteria that  not bring harm about  İmamate philosophy.  For  this reason, they do not give explanations authority on the Book, the Sunnah, ijma for the ordinary people on three sources.

The authorized person is either the innocent Imams or Imam proxies. People should emulate descriptions of the authorized   on these three sources .  Thus, innocent imams theoretics would be entered under stringent. Shia accept the mind as evidence for the understanding of three sources.

There  are three main sources for Zahiriya. These are the Qur'an, Sunnah and alliance of Companions. When exiting out of these three sources they believe that religion will deteriorate.  İn this article we have tried to demonstrate the evidence of both sides.

 


Anahtar Kelimeler


Şia; Zahiriye; masum imam; imamet, Shiite; Zahiriya; innocent imams; İmamate

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.