Envaru'l-Âşikîn'de Geçen Bazı Fiten Hadislerinin Müslümanların İbadet Anlayışlarına Etkileri Üzerine / On The Effects Of The Muslims Worship Life Of Some Of The Fitan Hadiths In The Envaru'l-Âşikîn

Ahmet Emin SEYHAN

Özet


Özet

Bu çalışmada Envaru'l-Âşikîn'de geçen ve Müslüman Türk halkının ibadet anlayışlarını etkileyen bazı fiten hadisleri ele alınmıştır. Zayıf ve mevzû olan fiten hadislerinin Müslümanların algı dünyalarına çok yanlış mesajlar verdiği, İslam'ın özüne aykırı anlayışlara neden olduğu ve ibadet anlayışlarını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu tür hadisler geçmişte olduğu gibi günümüzde de Müslümanların ibadet anlayışlarını şekillendirmektedir. Dolayısıyla yüzyıllardır insanların zihinlerine yerleştirilen “namaz, oruç ve zikir ağırlıklı ibadet anlayışı”nın düzeltilebilmesi için Kur'an ve Sünnet bütünlüğü içerisinde meselelere yaklaşılması ve bu rivayetlerin tarafsız bir gözle ele alınıp gerçek değerlerinin ilmî çalışmalarla ortaya konulması gerekmektedir. Bu nedenle hadis tenkîd metodolojisinin objektif kriterlerine bağlı kalınarak kritiği yapılan ve güvenilirliği kanıtlanan fiten hadislerine itibar edilmesi, sahih olmayanlarının ise terk edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Buradan fert veya cemaat halinde gerçekleştirilen namaz, oruç ve zikir gibi ibadetlerin önemsiz görüldüğü ve terk edilmesinin tavsiye edildiği gibi bir sonuç çıkarmak kesinlikle doğru olmayacaktır. Zira ibadetler önemlidir; ancak her şey belli bazı ibadetleri yapmakla bitmemekte tam tersine başlamaktadır. Bireysel olarak yaptığı ibadetleri yeterli gören, ancak Müslümanların ve insanlığın toplumsal ve küresel problemlerine çare aramayan, görev ve sorumluluk almaktan kaçınan, çözüm üretmek için Hz. Peygamber'in yaptığı gibi “erdemliler hareketi” oluşturmayan bir anlayışın İslam'ı doğru anladığını söylememiz zor görünmektedir.

 

Abstract

On The Effects Of The Muslims Worship Life Of Some Of The Fitan Hadiths In The Envaru'l-Âşikîn

In this study, some fitan hadiths in Envaru'l-Âşikîn and affected the understanding of worship of Muslim Turkish people were studied on. It was concluded that weak and fabricated hadiths of fitan had a very wrong message to the world of perception of Muslims, led to understandings contrary to the essence of Islam and most of the time had a negative impact on their understanding of worship. These types of hadiths, today as in the past impacted on the world of the Muslims understanding of worship. Thus, it is required to approach the issues in the integrity of the Qur'an and Sunnah, these narrations must be evaluated and revealed to the real values​​ with scientific studies in order to eliminate the negative approaches that placed in the minds of people for centuries. For this reason, it is thought that the fitan hadiths must be put into account and the noncredible weak ones must be left by depending on the objective criteria of hadiths criticizing methodology.

It is not strictly true to have some information from this idea derived from the research that some worshiping ways such as prayer, fast and remembrance are ordinary meaningless activities and they are advised to be left. Because praying God is important; but only worship and praying God are not enough because everything begins with praying God and worshipping. In this respect it is not easy and possible to say that someone with an understanding of not having an activity to create virtuous action such as Prophet Muhammed to produce solutions for problems, not having responsibilities, thinking that his or her religious activities are enough, but not being busy with trying to find some solutions for the other Muslim people's social and global problems understand Islam Religion correctly.

 


Anahtar Kelimeler


Envaru'l-Âşikîn, fiten hadisleri, ibadet, ahlak, sorumluluk, Envaru'l-Aşikîn, Fitan hadiths, worship, ethics, responsibility

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v6i12.230

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.