Anadolu'da İlk Esnaf Teşkilatı / Organization Of The Presence Of The First Trades İn Anatolia

MUHAMMET KEMALOĞLU

Özet


Türk Fütüvvet teşkilatı (Ahilik) Müslüman Türk Milletinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik hayatının şekillenmesinde önemli rollere sahip olmuş bir teşkilatın adıdır. XIII. yüzyıldan itibaren yaklaşık 500 yıl Anadolu'da etkili olmuş bir teşkilattır. Ahlaki, askeri ve siyasal alanların dışında, özellikle sosyal ve ekonomik alanlarda oldukça etkili olan bu teşkilat; günümüzdeki sosyal güvenlik kuruluşları, esnaf ve sanatkar teşekkülleri, kooperatifçilik, sendikacılık, belediyecilik ve bütün bunların ötesinde iş ahlakını şekillendiren bir kurum olarak önemli işlevler görmüştür. Türk kültür tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Ahilik, kuruluşundan itibaren bütün gücünü başta gençler olmak üzere özellikle sanat erbabı bir örgüt etrafında toplayarak onları manevi ve ahlaki yönden eğitmeye ve yükseltmeye yöneltmiştir.

 

ABSTRACT

Organization Of The Presence Of The First Trades İn Anatolia

Turkish Futuvva organization (Ahi) Muslim Turkish Nation socio-cultural and socio-economic life have had important roles in shaping the name of an organization. XIII. century onwards, have been influential in Anatolia, an organization of about 500 years. Moral, military, and political fields, except that the organization is very effective especially in the social and economic fields, the current social security organizations, artisans and craftsmen enterprises, cooperatives, trade unions, civic and business ethics shaped above all as an institution has gained important functions. Which has an important place in the history of Turkish culture Ahi, especially young people, including all the power of the board from flour art connoisseur, especially spiritual and moral aspects of an organization to educate and raise them gathered around the led.

Key Words: Ahi, XIII. Century, Business Ethics, Turkish Cultural History, Organization

 


Anahtar Kelimeler


Ahilik, XIII. Yüzyıl, İş Ahlakı, Türk Kültür Tarihi, Teşkilat, Ahi, XIII. Century, Business Ethics, Turkish Cultural History, Organization

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.