Abdullah b. Mes'ud

Yusuf Ufakca

Özet


Bu yazı İslam Mecmuasının Yıl: 3 sayı: 39da 827-832. Sayfalarında yayınlanmıştır. Yazının tam künyesi şöyledir: Mükremin, “Abdullah b. Mes'ud”, İslam Mecmuası, 10 Muharrem 1334 – 6 Teşrin-i Sani 1331, Yıl: 3, Sayı: 39, ss. 827-832.

Yaptığımız araştırmalarda makalenin yazarı Mükremin'in kim olduğu ve hangi vazifeyi icra ettiği hususunda herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Makalenin I. Dünya Savaşı yıllarında yayınlanan bir fikir dergisi olan İslam Mecmuasında yayınlanmış olmasından dolayı, İslam Mecmuası yazar kadrosunu inceledik. Bu kadro Kazanlı Halim Sabit (Şibay), M. Şerfeddin (Yaltkaya), M. Şemseddin (Günaltay), Zita Gökalp, Mahmud Esad, Musa Kazım, Ahmet Agayef (Ağaoğlu), Musa Carullah, Rizaeddin Fahreddin, Abdürreşid İbrahim, Bereketzade İsmail Hakkı, Ispartalı Hakkı, Besim (Atalay), Bursalı Mehmet Tahir, Köprülüzade Mehmed Fuad, Aka Gündüz, Ömer Seyfeddin gibi dönemin önde gelen düşün ve fikir adamlarından oluşmaktadır. Ancak bu kadroda Mükremin adına rastlayamadık.


Anahtar Kelimeler


Abdullah b. Mes'ud, sahabe, İctihad, Tabakat

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.