Izutsu'nun “Kur'an'da Allah Ve İnsan” Adlı Eserinde Uyguladığı Semantik Metodun Tahlil Ve Tenkidi / Analysıs And Crıtıque Of Conceptual Semantıcs Applıed In Izutsu's Work Titled “God And Man İn The Qur'an”

Abdulkerim Seber

Özet


Kur'an'ın ve Müslümanların dünya görüşünün anlaşılmasına çalışıldığının iddia edildiği “Kur'an'da Allah ve İnsan” adlı eserde Kur'an'ın temel kavramlarının orijinallerinin Yahûdî ve Hıristiyan kültürüne ait olduğu düşüncesi ana tema olarak işlenmiştir. Semantik metot iddiasıyla yola çıkan ve oldukça metodik olması beklenen mezkûr eserde, metodolojiden fazla ideoloji ön plana çıkarılmış, İslam dininin inançla ilgili kavramları sübjektif görüşlerle doldurulmuştur. Ayrıca evrensel bir mantık ve semantik metot yerine felsefi bir metot uygulanmıştır.

Bilindiği gibi ilmî metinler, kelimelerin sözlük anlamıyla değil, terminolojik anlamlarıyla değerlendirilir. Yani dini bir metnin anlaşılabilmesi ve anlatılabilmesi o dinin terminolojisiyle mümkündür. Binaenaleyh İslam dininin ve onun temel kaynağı olan Kur'an'ın temel kavramlarının anlaşılması da ancak İslamî terminoloji vasıtasıyla  mümkün hale gelebilir. Halbuki mezkûr eserde Kur'anî kavramların anlaşılmasını kolaylaştıracak dînî terminoloji göz ardı edilmiş, Kur'an'ın anlaşılmasında önemli bir role sahip olan aklî ve naklî deliller hiçe sayılmıştır.

 

ABSTRACT

Analysıs And Crıtıque Of Conceptual Semantıcs Applıed In Izutsu's Work Titled “God And Man İn The Qur'an

The idea that origins of Quran's fundamental concepts belong to Jewish and Christian culture is put forward as the main theme in the work titled “God and Man in the Qur'an”, where Qur'an and Muslim worldview are claimed to be understood. In the mentioned work which was supposed to apply a semantic method and expected to be strictly methodical, ideology rather than methodology is emphasized and Islamic concepts related to faith are based on partial views. In addition, a philosophical method is employed instead of a universal semantic method.  As can be known, scientific texts are evaluated through terminological meanings of the words, not the dictionary meanings. That's to say, understanding and explaining a religious text is made possible through its terminology. Therefore, understanding Islam and basic concepts of Qur'an, Islam's principal source, is possible through Islam terminology. However, in the mentioned work, religious terminology which would facilitate understanding Qur'an concepts is ignored and intellectual and scriptural evidences are disregarded.

 


Anahtar Kelimeler


Izutsu, semantik, anlambilim, Kur'an, semantic, Qur'an, meaning of the Qur'an 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.