Ebu'l-Hasan El-Harakanî'nin Sünnet Anlayışı / The Understandıng Of The Sunnah Of Abu'l-Hasan El-Kharakanı

Ahmet Emin Seyhan

Özet


Bu makalede Ebu'l-Hasan el-Harakanî'nin Hz. Peygamber'in Sünnet'ini nasıl anladığı ve yorumladığı sözlerinden örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. O, hayatı boyunca Kur'an ve Sünnet'i kendisine rehber edinmiş bir İslam mütefekkiridir. Onun sözleri incelendiğinde ayet ve hadisleri özümsediği ve konuşmalarında bunları referans aldığı anlaşılmaktadır.

el-Harakanî, Kur'an ve Sünnet'in emirlerine sımsıkı sarılması, Sahabe'yi kendine örnek alması, derin bir tefekkür faaliyeti ve ciddi bir nefis mücadelesinin sonunda üstün manevî derecelere ulaşmayı başarmıştır. O, daima dünyanın geçici güzelliklerini elinin tersiyle itmiş, hiçbir zaman makam, mevki ve maddiyat beklentisi içinde olmamıştır. Eriştiği makamları anlayamayacak seviyede olanların kendisi hakkındaki değerlendirmelerini ciddiye almamış, onların övmeleri ya da yermelerinin kendisi için bir anlam ifade etmediğini söylemiştir. Böyle bir sözü insanların alkışını ve takdirini değil, ancak Yüce Allah'ın rızasını gözeten birisinin söyleyebileceği açıktır.

el-Harakanî'nin Sünnet anlayışına göre sadece belli ibadetleri yapmak yeterli ve doğru değildir. Ona göre, şekil ve özü, lafız ve manayı birleştirmeyen ve tam anlamıyla Allah'a teslim olmayan bir sûfî insan-ı kamil olamaz. İnsan-ı kamil, günlük ibadetlerine ilave olarak birey ve toplum odaklı çalışmalar yapar; insanlığın küresel sorunlarına çareler üretir; tüm insanların İslam'ı tanımaları için çalışır; onlara sevgi, merhamet ve şefkatle davranır. Sürekli ahlakını güzelleştirmek için uğraşır ve tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergiler.

 

Abstract

The Understandıng Of The Sunnah Of Abu'l-Hasan El-Kharakanı

The understanding of the Sunnah of Abu'l-Hasan el-Kharakani was studied and how he understood and carried out the Sunnah of the Prophet was tried to exemplify with his words in this article. He was an Islamic thinker who was guided by Qur'an and Sunnah throughout his life. When his words and speeches were analyzed, it was understood that he has digested verses and hadiths and has took them as a reference in his speeches. el-Kharakani managed to reach high spiritual degrees through by taking tightly orders of Qur'an and Sunnah, taking Companions as a model for him, at the end of the an exquisite deep contemplation and serious struggle with satan and nefs. He always didn't give importance temporary beauty of this world and he didn't hope the material, position and rank. He has not taken seriously that those who can not estimate that the level where he was and has said that no sense for him their assessments, criticisms or praises. Only one can say like word that he is not expect the applause and admiration of the people but the consent of Allah. According to the understanding of Sunnah of el-Kharakani it is not right to do certain acts of worship. According to him, if a man does not unify the essence of shape and the spirit and meaning of the word and surrender to God, he will not be perfect man. Perfect man (insan-ı kamil) makes the studies focused on individual and society in addition to daily worship. He produces the remedies for the global problems of mankind, tries to introduce Islam to all the people, treats to them with love, mercy and compassion. He continuously efforts to beautify his morality and exhibits behaviors which to be an example for the whole world.

 


Anahtar Kelimeler


Ebu'l-Hasan el-Harakanî, İslam, Sünnet, hadis, tebliğDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v7i13.257

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.