İBNÜ'L-HÜMÂM'A GÖRE YARATILMIŞLIK VE EBEDİYET BAĞLAMINDA CENNET VE CEHENNEM

Emrullah Fatiş

Özet


Özet

Bu makalede, Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî fıkıh bilgini olan Kemâleddin İbnü'l-Hümâm’ın cennet ve cehennemin ebediyeti ve yaratılmışlığı konusundaki görüşleri anlatılmaktadır. Cennet ve cehennemin şu anda yaratılıp yaratılmadığı, cennet ve cehennemin ebedi olup olmadığı, Müslümanların ve kâfirlerin cennet ve cehennemde ebedi kalıp kalmamasının Allah’ın iradesiyle ilişkisi ve akli imkânı üzerinde durulmaktadır.

 

Abstract:

Heaven And Hell According To İbnü'l-Hümâm, In The Context Of Eternity And Cereatıon

In this article, Mâturîdîte theolog and Hanafi fiqh scholar, al-Kemaleddin Ibn al-Hümâm's opinions on creation and the eternity of heaven and hell have been described. This study includes the following topics: Whether Heaven and Hell, currently created and not created; Whether Heaven and Hell the eternal. In this article, it has been focused on relationship between the will of God and mental possibilities that Muslims and infidels will remain forever in heaven or hell.

 


Anahtar Kelimeler


İbnü'l-Hümâm; cennet ve cehennem; Allah’ın iradesi; cennet ve cehennemin ebediyeti. Ibn al-Humam; Heaven and Hell; the will of God; eternity of heaven and hell. 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.