POSTMODERN SİYASETİN BİR YANSIMASI: İSVİÇRE YEŞİL LİBERAL PARTİSİ

Oğuzhan Göktolga

Özet


Özet:

Çalışmada öncelikle siyaset, postmodern dönemde, modern dönemdekinden farlılıkları bağlamında ele alınmıştır. Daha sonra Yeşil hareketin başlangıcından siyasal alana dahil olmasına kadar geçen tarihçesi kısaca anlatılmış, daha sonra da İsviçre Yeşil Liberal Partisi’nin kısa tarihçesi ve topluma, ekonomiye ve siyasete olan bakış açısı incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise, liberal yeşil partilerin diğer ülkelerde de yaygınlaşıp, güçlenme şanslarının olup olmadığı tartışılmıştır.

Abstract:

A Reflectıon Of Postmodern Polıtıcs: Swıtzerland Green Lıberal Party

In postmodern era, politics has been changing at both theoretical and practical sphere. As a consequence of this transformation, liberalism and ecologism, which were assesed as uncorrelated, even competitor ideologies, have also been affected. At this study it is amimed to analyze the interference between the mentioned two ideologies,  the concept of “gren liberalism” is stressed. Later, a short history and principles of Green Liberal Party of Switzerland are mentioned. And lastly, it is tried to be argued that whether the mentioned party may be a model in the future fort he rest of Europe and the world.


Anahtar Kelimeler


Liberalizm: yeşil düşünce: yeşil liberalizm: İsviçre Yeşil Liberal Partisi. 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.