KUR’AN’A GÖRE DİNİN TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEDEKİ ROLÜ

Abdurrahman Kasapoğlu

Özet


Bu araştırmada Kur’an’ın toplumsal bütünleşme konusuyla ilgili yaklaşımı incelenmiştir. Önce, sosyolojinin “bütünleşme” olgusuna getirdiği tanımlara, bütünleşmeyi kolaylaştıran bütünleşme durumlarına, toplumda bütünleşmeyi sağlayan bazı unsurlara, bütünleşmenin toplum üzerinde oluşturduğu etkilere, sosyal bütünleşme önünde engel oluşturan hususlara, sosyal bütünleşmenin sosyal çözülmeyle ilişkisine yer verilmiştir. Sosyolojik bir gerçeklik olarak dinin toplumsal bütünleşme üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu bağlamda dinin toplumsal bütünleşme üzerindeki etkisini kabul eden kuramcıların görüşleri, dinin toplumsal bütünleştirme işlevini nasıl yerine getirdiği konusu, dinî tecrübenin boyutlarından birisi olarak dinî bütünleşme, dinî bütünleşmenin psiko-sosyal temelleri, dinin toplumu bütünleştirici olabilmesinin şartları, din ve değerler eğitiminin toplumsal bütünleşmedeki yeri işlenmiştir. Daha sonra toplumsal bütünleşme konusu ile ilgili Kur’an kavram ve tasvirleri müfessirlerin yorumları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu âyetlerin toplumsal bütünleşme konusuna delaletleri gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bütünleşme, toplum, din, inanç, değerler.


Anahtar Kelimeler


Bütünleşme, toplum, din, inanç, değerlerDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v9i17.295

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.