AKLİ VE NAKLİ AÇIDAN REENKARNASYON (TENÂSÜH) IN CASE OF RATIONAL AND RELIGIOUS REINCARNATION

Emrullah FATİŞ

Özet


Makalemizde, Tanrı ruhunun veya insan ruhunun bedenlere girebilmesinin akla ve Kur’an’a aykırılık yönleri değerlendirilmektedir. Reenkarnasyona Kur’an’da yer bulmaya çalışan akımların argümanları tutarsızdır. Bu argümanlara akli ve Kur’anî cevaplar verilmektedir. Kur’an’a teslis inancını sokmaya çalışan bazı Hristiyan yazarların başarısızlığa uğradığı gibi, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı ruhçu akımların Kur’an’da reenkarnasyon fikri de başarısızlığa uğramıştır. Makalede ilgili akımların başarısızlık yönleri açıklanmaktadır. Kısaca, reenkarnasyon düşüncesinin genel yapısı tanıtılmakta ve ilgili alanlara eleştirel yaklaşımlar sergilenmektedir.

IN CASE OF RATIONAL AND RELIGIOUS REINCARNATION

In our article, aspects of the conflicting with intellect and the Quran In the context of God's spirit to enter the the bodies of the human spirit are evaluated. Movements who has been trying to find places in the Qur'an for Reincarnation are inconsistent. Some people are seeking evidence for reincarnation in the Qur'an.  These arguments are given answers rational and Qur'anic. As some Christian authors have failed to place the belief of trinity, some sipiritual currents of which operate in Turkey failed to place the idea of reincarnation inside the Quran. In the article failure aspects of the relevant current are described. Briefly, the general structure of the reincarnation idea is introduced and critical approaches in the relevant fields exhibited.


Anahtar Kelimeler


Reenkarnasyon; Ruhlar; Ruhlar evreni; Ruhçu akımlar; Reincarnation; Souls; Souls universe; sipiritual currents 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.