HARPUTLU İSHAK EFENDİ’YE GÖRE TESLİS DOKTRİNİNİN ÇELİŞKİLERİ

İbrahim KAPLAN

Özet


İslâm inanç esaslarına yönelik eleştirilere cevap verip, Hıristiyan teolojisinin tutarsızlığını ortaya koymak amacıyla reddiye yazan kelamcılardan biri de Harputlu İshak Efendi’dir Harputlu’nun Hıristiyan teolojisine yönelik eleştirilerinin, yaşadığı dönemde Hıristiyan misyonerlerin çabalarını boşa çıkarmak adına önemli bir işleve sahip olduğu gibi kelam araştırmalarına önemli bir katkı sunduğu da söylenebilir. Bu anlamda Harputlu, Müslüman-Hıristiyan teolojik ilişkileri tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Anahtar Kelimeler


Harputlu İshak Efendi, Teslis, Tevhid, Hıristiyanlık, Reddiye, Teolojik İlişkiler.DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v9i17.298

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.