Mütekaddimun Dönemi Sünni Kelam Kaynaklarında Şia'nın Nass Teorisinin Kendi Argümanlarıyla Reddi

Mehmet Salih GECİT

Özet


Hz. Peygamber’den sonra İslâm Devletinin başına geçecek en üst resmî ve idârî makam sahibinin tesbit veya seçimi için dinen belirlenmiş bir usulün olup olmadığı hususunda Ehl-i Sünnet âlimleri ile Şiî âlimler arasında büyük tartışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanmıştır. Bu tartışmalar neticesinde Ehl-i Sünnet, devlet başkanının seçimi için “ihtiyar” formülünü öngörürken Şîa, “nas ve tayin” usulünü savunmuştur. Bu görüşleri savunan iki mezhep müntesipleri arasında İlk dönemlerden bu yana bir çok tartışmalar yaşanmıştır. Yapılan tartışmaların bir çeşidi de karşı mezhebin görüşlerini bizzat ona ait argümanları kullanarak reddetmek şeklinde yürütülmektedir. İşte bu çalışmamızda Ehl-i Sünnet ile Şîa arasında cereyan eden bu karşılıklı tenkit çalışmasının Sünnî cenah açısından dikkat çeken yönünü inceleyeceğiz.


Anahtar Kelimeler


Ehl-i Sünnet, Şîa, nas ve tayin, ihtiyar, vasiyet, imâmet. 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.