Şehit Ebu’l-Hasan El-Harakânî’den Sarıkamış Şehitlerine İslâm’ın Cihat Ruhu Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet Emin SEYHAN

Özet


Bu makalede Ebu’l-Hasan el-Harakânî’den Sarıkamış şehitlerine İslâm’ın cihat ruhu ve Müslümanların bu konudaki hassasiyetleri ele alınmıştır. el-Harakânî ömrü boyunca İslâm’ı öğrenme, yaşama ve onu en güzel şekilde temsil ve tebliğ etme gayretinde olmuş büyük bir mutasavvıftır. Ona bu cihat aşkını veren iki kaynak Kur’ân-ı Kerim ve Sahih Sünnet’tir. İslâm’ı gönülden benimseyen el-Harakânî, yetiştirdiği talebelerine de bu cihat ruhunu aşılamayı başarmıştır. O, Sahâbe modelini takip ederek İslâm’ı tüm dünyaya tanıtma konusunda üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. el-Harakânî’den yaklaşık on asır sonra dünyaya gelen ve onunla aynı cihat ruhunu paylaşan Sarıkamış şehitleri de Anadolu’nun Müslüman kalması için Allah yolunda hayatlarını feda etmiş ve bu konudaki iman ve kararlılıklarını ispatlamışlardır.


Anahtar Kelimeler


Cihat ruhu, şehitlik, Ebu’l-Hasan el-Harakânî, Anadolu, Sarıkamış şehitleri 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.