İktidâya İlişkin Üç Mesele

SAİD NURİ AKGÜNDÜZ

Özet


Namazda imama uyma anlamındaki iktidâ konusu, birçok açıdan fıkıh kitaplarının ilgili bölümünde incelenmiştir. Biz, bu makale çerçevesinde iktidânın sadece üç yönünü ele alacağız. Bunlar, namazda kendisine uyulan imamın itikadî mezhebi, fıkhî/amelî mezhebi ve imamın dinin emir ve yasaklarına uyup uymaması manasında fâsıklık meseleleridir. Bu meseleleri seçmemizin nedeni, İslam tarihinde hem tarihî, hem siyasi nedenlerle meydana gelen bazı ayrışmaların bu fıkhî meselelerin ortaya çıkmasında rolü olmasıdır. Mezheplerin doğuşu ve belirginleşmesi ile beraber, farklı bir mezhepten olan kişinin arkasında namaz kılınıp kılınamayacağı, kılınırsa ne olacağı gibi sorular zihinleri meşgul etmiş, fakihler bu sorulara bazı cevaplar ve hükümler üretmişlerdir. Bu hükümlerin tarih boyunca İslam ülkeleri ve şehirlerindeki uygulamalara da tesirleri olmuştur. Günümüzde de, özellikle birden fazla mezhep müntesibinin beraber yaşadığı yerlerde bu sorular tekrar gündeme gelmektedir. Amacımız bu konudaki fıkhî birikimi incelemek ve bu meselede izlenebilecek yolu araştırmaktır.

 


Anahtar Kelimeler


İktidâ; mezhep farkı; fâsık; cemaat; imam

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...