İktidâya İlişkin Üç Mesele

SAİD NURİ AKGÜNDÜZ

Özet


Namazda imama uyma anlamındaki iktidâ konusu, birçok açıdan fıkıh kitaplarının ilgili bölümünde incelenmiştir. Biz, bu makale çerçevesinde iktidânın sadece üç yönünü ele alacağız. Bunlar, namazda kendisine uyulan imamın itikadî mezhebi, fıkhî/amelî mezhebi ve imamın dinin emir ve yasaklarına uyup uymaması manasında fâsıklık meseleleridir. Bu meseleleri seçmemizin nedeni, İslam tarihinde hem tarihî, hem siyasi nedenlerle meydana gelen bazı ayrışmaların bu fıkhî meselelerin ortaya çıkmasında rolü olmasıdır. Mezheplerin doğuşu ve belirginleşmesi ile beraber, farklı bir mezhepten olan kişinin arkasında namaz kılınıp kılınamayacağı, kılınırsa ne olacağı gibi sorular zihinleri meşgul etmiş, fakihler bu sorulara bazı cevaplar ve hükümler üretmişlerdir. Bu hükümlerin tarih boyunca İslam ülkeleri ve şehirlerindeki uygulamalara da tesirleri olmuştur. Günümüzde de, özellikle birden fazla mezhep müntesibinin beraber yaşadığı yerlerde bu sorular tekrar gündeme gelmektedir. Amacımız bu konudaki fıkhî birikimi incelemek ve bu meselede izlenebilecek yolu araştırmaktır.

 


Anahtar Kelimeler


İktidâ; mezhep farkı; fâsık; cemaat; imam 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.