İslami Reddiye Geleneğinde Tebşirat Problemi

mustafa GÖREGEN

Özet


İslami reddiye geleneğini oluşturan İslam bilginleri tarafından Kur’ani düşünce doğrultusunda erken dönemden itibaren başlayan Hz. Muhammed’in tebşiratını Kitab-ı Mukaddes’ten delillendirme faaliyeti klasik reddiyelerle başlayıp çağdaş reddiyelerle günümüze kadar devam etmiştir. Tebşirat problemi, kaleme alınan bütün eserlerde tahrifle birlikte ele alınarak biri diğerinin sebep ve sonucu olarak değerlendirilmiştır. Bu makalede reddiyelerde ele alınan Tevrat ve İncil’de Hz. Muhammed’in tebşiratı konusundaki deliller ile Yahudi ve Hıristiyan tarihinde, reddiyelerde ortaya konan delilleri destekler mahiyette aktarılarak günümüze kadar gelen bazı olaylar üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Reddiye, Tebşirat, Tevrat, İncil.


Anahtar Kelimeler


Reddiye, Tebşirat, Tevrat, İncil

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...