İslami Reddiye Geleneğinde Tebşirat Problemi

mustafa GÖREGEN

Özet


İslami reddiye geleneğini oluşturan İslam bilginleri tarafından Kur’ani düşünce doğrultusunda erken dönemden itibaren başlayan Hz. Muhammed’in tebşiratını Kitab-ı Mukaddes’ten delillendirme faaliyeti klasik reddiyelerle başlayıp çağdaş reddiyelerle günümüze kadar devam etmiştir. Tebşirat problemi, kaleme alınan bütün eserlerde tahrifle birlikte ele alınarak biri diğerinin sebep ve sonucu olarak değerlendirilmiştır. Bu makalede reddiyelerde ele alınan Tevrat ve İncil’de Hz. Muhammed’in tebşiratı konusundaki deliller ile Yahudi ve Hıristiyan tarihinde, reddiyelerde ortaya konan delilleri destekler mahiyette aktarılarak günümüze kadar gelen bazı olaylar üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Reddiye, Tebşirat, Tevrat, İncil.


Anahtar Kelimeler


Reddiye, Tebşirat, Tevrat, İncil 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.