HOCA AHMET YESEVİ DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE AL-MANCA YAPILAN BAZI ARAŞTIRMALAR

Özcan Taşcı

Özet


Öz: Hoca Ahmet Yesevi Türk-İslam Dünyasının yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelmektedir. Bozkırlarda yaşayan, dolayısıyla da yerleşik kültüre alışkın olmayan ve okuma-yazma bilmeyen göçebe Türklerin İslamlaşmasında büyük katkılar yapan Yesevi hakkında Türkiye’de olduğu gibi Batıda da bir takım araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar tespitlerimize göre çoğunlukla İngilizce yapılmıştır. Bununla beraber Ahmet Yesevi hakkında yapılan çalışmalar sayıca az olmasına karşın Almanca da mevcuttur. İşte bu makalede bu çalışmalar ele alınıp tahlile tabi tutulacaklardır.

Anahtar Sözcükler: Hoca Ahmet Yesevi, Almanca çalışmalar, Türk-İslam Dünyası, İlk Türk Tasavvuf Ekolü, Orta Asya.

Abstract: The German Studies About the Thought of the Hodja Ahmad Yasawı

Hodja Ahmad Yasawı is one of the important People, who grow up in Turkish-Islamic World. He had contributed that the the Turks, which were living in the steppe and were  illiterate,  converted to Islam. About him are there studies in west countries  as well as in Turkey. But these Studies are most in Englisch as we can see. But there are German studies about Yasawi. In this article will be analysed these studies.

Key Words: Hodja Ahmad Yasawı, German studies, Turkish-Islamic World, The first Turkish sufi school, Central Asia.


Anahtar Kelimeler


Hoca Ahmet Yesevi, Almanca çalışmalar, Türk-İslam Dünyası, İlk Türk Tasavvuf Ekolü, Orta Asya, Hodja Ahmad Yasawı, German studies, Turkish-Islamic World, The first Turkish sufi school, Central Asia

Referanslar


Landgraf, Peter, Willkommen im Paradies: Einsichten auf einer Reise um die Welt, 2014

Lampe, Agnieszka, „Der heutige Sufismus. Mystische Dimension des Islam oder eine neue New Age Bewegung?“ Diplomarbeit, Universität Wien 2012, Studienrichtung lt. Studienblatt: Turkologie,

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul 1976 (ilk baskı 1919)

Menzel Th., “Die ältesten türkischen Mystiker”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft , 1925, Vol. 79 (n.F. 4), No. 3/4 (1925),

Brands, H. Wilfrid, “Zur Rolle der Religiös-Didaktischen Dichtung in der frühen kasantatarischen Literatur”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1970, Bd. 119,

Sarı, İbrahim, Ahmet Yesevi: Türk Diliyle yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan, “Pîr-i Türkistan”, Büyük Veli, öncü şair..., 2016, Net Medya Yayıncılık

On-Line Kaynakar

Hodscha Ahmet Yassaui, Große Namen der Geschichte “http://bildungsmaterialien.com/Gro_e-alt_namen%20der%20Geschichte/168860-Hodzha-Ahmet-YAssaui.html”
 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.