MÜSLİM’İN KİTÂBU’T-TEMYÎZ ADLI ESERİNDE HADİS TENKİT ÖRNEKLERİ

Mustafa TAŞ

Özet


Hadis ilminin temelleri tenkide dayanmaktadır. Bu ilim ile hadislerin Hz. Peygamber’e ait olanı olmayanından ayırdedilir. Bunun yolu da tenkitten geçmektedir.  Erken dönemlerden itibaren muhaddisler bu konuda çeşitli eserler telif etmişlerdir. Bu çalışmalardan biri de İmam Müslim’in (ö. 261/875)  Kitâbu’t-temyîz isimli eseridir. Burada sözü geçen eserdeki hadis tenkit örneklerine yer verilerek, Müslim’in bu bağlamdaki hadisleri hangi hususlarda tenkit ettiği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Müslim, Kitâbu’t-temyîz, Hadis, Tenkit

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...