İMAM MÂLİK’İN MUVATTA’ I ÜZERİNE

RECEP ÖZDEMİR

Özet


Hadis ve fıkıh kaynağı olarak Muvatta’, erken döneme ait önemli eserler arasında yer almaktadır. Muvatta’ın yazılış sebebi ve tarihi konusunda bazı tartışmalar vardır. Genel kanaat Muvatta’ın büyük oranda resmî otoritenin yönlendirmesiyle İmam Mâlik tarafından şekillendirilmiş olması yönündedir. Muvatta’ hem içerdiği rivayetler hem de kavramlar açısından dikkat çeken bir eserdir.  Hadisler ve sahabe görüşleri Muvatta’da büyük bir yer kaplamaktadır. Hadislerin yanı sıra İmam Mâlik’in kendi görüşleri de Muvatta’ın içeriğini şekillendirmiştir. İmam Mâlik’in kullandığı sünnet, amel ve fıkıhla ilgili kavramlar ilk dönem usûl anlayışı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.  Muvatta’, İmam Mâlik’in birçok öğrencisi tarafından rivayet edilmiştir. Sonraki dönemlerde ise üzerinde birçok şerh yazılmıştır.  Müslümanlar kadar Batılı araştırmacıların da ilgi odağında yer alan Muvatta’, şarkiyat literatüründe daha ziyade telif edildiği dönem itibariyle tartışma konusu edilmiştir

Anahtar Kelimeler


Muvatta’, İmam Mâlik, Hadis, Fıkıh, Hukuk Tarihi 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR

DERGİMİDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.