AİLE HUKUKU KANUN TASARISI HAKKINDA ŞERİYE ENCÜMENİNİN MAZBATASI

Ali Duman

Özet


Bu mazbata Sebilü’r-Reşad Mecmuasının 28 Şubat 1340 / 22 Receb 1342, Cilt: 23, Aded: 590 ve 6 Mart 1340 / 29 Receb 1342, Cilt: 23, Aded: 591. Sayılarında yayınlanmıştır

Anahtar Kelimeler


Aile Hukuku, Hukuk-ı Aile kanun layihası mazbatası, 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.