POPÜLER KÜLTÜR: BİR TANIM GİRİŞİMİ ÜZERİNE NOTLAR

Mehmet Serdal Eglen

Özet


ABD'de popüler kültür üzerine ilk önemli çalışmaları yapan ve bir üniversite bünyesinde Popüler Kültür Departmanını kuran Ray B Brown'ın popüler kültür, yüksek kültür, aşağı kültür, halk kültürü üzerine bir karşılaştırmalı tanım denemesi. Bugün de yer yer birbirine karıştırılan söz konusu tabirleri tanımlamadaki zorluklar üzerinde durulduktan sonra konuyla ilgili çalışanlara bazı ön açıcı tavsiyelerde bulunuluyor.

Anahtar Kelimeler


halkbilimi, kültür, popüler kültür, kitle kültürü, halk kültürü

Referanslar


Gass, William H. “Even if By All Oxen in the World.” Frontiers of American Culture. Ed. Ray B. Browne, Lafayette, IN: Purdue UP, 1968.

Hall, Stuart, ve Paddy Whannel. The Popular Arts. New York: Pantheon Books, 1964.

McLuhan, Marshall. Understanding Media. New York: McGraw-Hill, 1964.

-------------------. War and Peace in the Global Willage. New York: McGraw-Hill, 1968.

Shapiro, Nat, ve Nat Hentoff. Hear Me Talkin’ to Ya. New York: Dover, 1955.

Susan, Sontag. Against Interpretation. New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1966.

Williams, Raymond. Culture and Society, 1780-1950. London: Chatto & Winders, 1960.

--------------------. Long Revolution. New York: Columbia UP, 1961.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...