PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİ VE MANEVİYAT: BİR BÜTÜNLEŞTİRME ARAYIŞI

figen kasapoğlu

Özet


Bireyin gelişiminin ayrılmaz ve gerekli bir parçası olarak maneviyat, günden güne psikolojik danışma ilişkilerini, süreç ve sonuçlarını etkileyebilen önemli kültürel bir unsur ve başa çıkma aracı olarak kabul edilmektedir. Pozitif psikolojinin temel öğelerinden olan maneviyat psikolojik danışma alanında geliştirilen iyilik hali modelinin temel elementleri arasında yer almaktadır. Maneviyatın psikolojik danışmaya dâhil edilmesi içgörüyü, umudu ve değişimi kolaylaştıran etkili bir strateji olabilmektedir. Bu çalışmada maneviyat kavramını incelemek ve maneviyatın terapötik bir araç olarak psikolojik danışma sürecinde kullanılabileceğine dikkat çekmek ve bu konuda temel bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Psikolojik danışma, maneviyat, bütünleştirme arayışı

Referanslar


American Counseling Association (2014). Code of ethics. https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf adresinden 3 Eylül 2015 tarihinde erişilmiştir.

Association for Spiritual, Ethical and Religious Values in Counseling. (2009). Spiritual competencies: Competencies for addressing spiritual and religious issues in counseling. Retrieved from http://www.aservic.org/resources/spiritual-competencies/

Adler, A. (1993). Psikolojik aktivite (Çev. Belkıs Çorakçı). Ankara: Say Yayınları.

Bedri, M. B. (1984). Müslüman psikologların çıkmazı (Çev., H. Şencan). İstanbul: İnsan Yayınları.

Bedri, M. (2012). Düşünme, gözlemden tanıklığa (Çev. Murat Çiftkaya). İstanbul: Mahya Yayıncılık.

Burke, M. T., Hackney, H., Hudson, P., Miranti, J., Watts, G. A., & Epp, L. (1999). Spirituality, religion, and CACREP curriculum standards. Journal of Counseling & Development, 77, 251–257.

Cashwell, C. S. (2001). The inclusion of spiritual process in counseling and perceived counselor effectiveness. Counseling and Values, 45, 145–157.

Cashwell, C. S.,& Watts, R. E. (2010). The new ASERVİC competencies for addressing spirirtual and religious issues in counseling. Counseling and Values, 55(1), 2-5.

Cashwell, C. S., &Young, J. S. (2004). Spirituality in Counselor Training :A Content Analysis of Syllabi From Introductory Spirituality Courses. Counseling and Values, 48, 96-109.

Chandler, C. K., Holden, J. M., & Kolander, C. A. (1992). Counseling for spiritual wellness: Theory and practice. Journal of Counseling & Development, 71,168-175.

Childs, C. Y. (2014). Exploratory factor analysis of the spiritual wellness inventory. Unpublished doctoral dissertation, Cleveland State University.

Corey, G. (2005). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları (7. baskı). Ankara: Mentis Yayınları.

Cornish, M. A. (2010). The integration of religion and spirituality in group therapy: Practitioners' perceptions and practices. Iowa State University, Graduate Theses and Dissertations .

Cornish, M. A., Wade, N. G. & Post, B. C (2012). Attending to religion and spirituality in group counseling: Counselors’ perceptions and practices. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice , 16, 2, 122–137.

Corsini, R. J. ve Wedding, D. (2012). Modern psikoterapiler. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Corveleyn, J. ve Luyten, P. (2013). Psikodinamik psikolojiler ve din: Geçmiş, günümüz ve gelecek (Çev. Ferdi Kıraç). R. F. Paloutzian ve C. L. Park (Ed.), Din ve maneviyat psikolojisi temel yaklaşımlar ve ilgi alanları (s.169-206). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Çakıroğlu, A. ve Kalaycıoğlu, E. (2009). Türkiye’de dindarlık: Uluslararası bir karşılaştırma. http://research.sabanciuniv.edu/13119/1/Rapor_Kamu-dindar/ 12 Aralık 2015 tarihinde edinilmiştir.

Dailey, S. F., Curry, J. R., Harper, M. C., Hartwig Moorhead, H. J., & Gill, C. S. (2011). Exploring the spiritual domain: Tools for integrating spirituality and religion in counseling. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/

Dobmeier, R. A.,& Reiner, S. M. (2012). Spirituality in the counselor education curriculum: A national survey of student perceptions. Counseling and Values, 57,47-65.

Ekşi, H., Takmaz, Z., & Kardaş, S. (2016). Spirituality in psychotherapy settings: A phenomenologi¬cal inquiry into the experiences of Turkish health professionals. Spiritual Psychology and Counseling,1,89-108. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2016.1.0005

Ellison, C. W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theology, 11(4), 330–340.

Frankl, V. E. (1993). İnsanın anlam arayışı. Ankara: Öteki Yayınevi.

Fordham, F. (1997). Jung psikolojisi (Çev. Aslan Yalçıner). Ankara: Say Yayınları.

Gladding, S. T. (2013). Psikolojik danışma (Çev. Nilüfer Voltan Acar). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Good, J. J. (2010). Integration of spirituality and cognitive-behavioral therapy for the treatment of depression. Unpublished doctoral dissertation, Philadelphia College of Osteopathic Medicine.

Halıcı Kurtulan, M. & Karaırmak, Ö. (2016). Ölüm kaygısı, tinsellik, dindarlık eğilimi ve varoluş kaygısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Spiritual Psychology and Counseling, 1, 163‒187. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2016.2.0007

Haque, A. ve Kamil, N. (2015). İslam, müslümanlar ve ruh sağlığı (Çev. Vahap Yorgun). S. Ahmed ve M. M. Amer (Ed). Müslümanlar için psikolojik danışma (s. 3-14). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Hattie, J. A., Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2004). A multidisciplinary model of wellness: The development of the wellness evaluation of lifestyle. Journal of Counseling & Development, 82, 354-364.

Hill, P. C., & Pargament, K. I. (2003). Advances in the conseptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research. American Psychologist, 58(1), 64-74.

Hodge, D. R. (2006). Spiritually Modified Cognitive Therapy: A Review of the Literature. Social Work,51(2), 157-166.

Ingersoll, R. E. (1994). Spirituality, religion and counseling: Dimension and relationships. Counseling and Values, 38(2), 98-111. http://ehis.ebscohost.com/eds/detail adresinden 28 Mayıs 2012 tarihinde erişilmiştir.

Kaplan, D. M, Tarvydas, V. M., & Gladding, S. T. (2014). 20/20: A vision for the future of counseling: The new consensus definition of counseling. Journal of Counseling & Development,92, 366-372.

Karaırmak, Ö. ve Korkut, F. (2009). Tinsellik ölçeğinin psikometrik özellikleri: açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 21- 23 Ekim, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, s.157.

Kasapoğlu, F. (2015). Manevi Yönelim Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 51-68.

MacDonald, D. (2004). Collaborating with students’ spirituality. Professional School Counseling,7(5),293 300.

Merter, M. (2014). Nefs psikolojisi. İstanbu: Kaknüs Yayınları

Miller, G.(1999). The development of the spiritual focus in counseling and counselor education. Journal of Counseling and Development, 77, 498-501.

Morgen, K., Morgan, O. J., Cashwell, C., & Miller, G. (2010). Strategies for the competent integration of spirituality into addictions counseling training and supervision. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas10/Article_84.pdf

Morrison, J. Q., Clutter, S. M., Pritchett,E. M., & Demmitt, A. (2009). Perceptions of clients and counseling professionals regarding spirituality in counseling. Counseling and Values, 53, 183-194.

Myers, J. E., Sweeney, T. J., & Witmer, J. M. (2000). The wheel of wellness counseling for wellness: A holistic model for treatment planning. Journal of Counseling and Development, 78(3), 251-266.

Myers, J. E., Sweeney, T. J., & Witmer, J. M. (2001, 2004). Wellness Evaluation of lifestyle: Sampler set manual, instrument (form S), and scoring guide. Mind Garden İnc.

Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2005). The indivisible self: An evidence-based model of wellness. The Journal of Individual Psychology, 61, 269-279.

Nickles, T. (2011). The role of religion and spirituality in counseling. http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article adresinden 10 Mart 2016 tarihinde edinilmiştir.

Oman, D. ve Thoresen, C. E. (2013). Din ve maneviyat sağlığı etkiler mi? (Çev. Özer Çetin). R. F. Paloutzian ve C. L. Park (Ed.), Din ve maneviyat psikolojisi yeni yaklaşımlar ve uygulama alanları (s. 295-341). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Öztürk, A. ve Çetinkaya, R. S. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, 335-356.

Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of Personality, 67(6), 985–1013.

Post, B. C., Wade, N. G. & Cornish, M. A. (2014). Religion and spirituality in group counseling: Beliefs and preferences of university counseling center clients, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice , 18(1), 53-68.

Powers, R. (2005). Counseling and spirituality: A historical review. Counseling and Values, 49(3), 217-225.

Robertson, L. (2008). The spiritual competency scale: A comparison to the ASERVIC spiritual competencies. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Central Florida Orlando, Florida.

Robertson, L. A. (2010). The spiritual competency scale. Counseling and Values, 55(1), 6-24.

Rose, E. M., Westefeld, J. S., & Ansley, T. N. (2001). Spiritual ıssues in counseling: clients’ beliefs and preferences. Journal Of Counseling Psychology, 48(1), 61–71.

Sayar, K. (2000). Sufi psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Seligman, M. E. P. (2007). Gerçek mutluluk (Çev. Semra Kunt Akbaş). Ankara: hyb Yayıncılık.

Shafranske, E. P. (2013). Klinik psikoloji ve danışmanlık psikolojisinde din psikolojisi (Çev. Ş.Turan). R. F. Paloutzian ve C. L. Park (Ed.). Din ve maneviyat psikolojisi (s.409- 442). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Shafranske, E. P., & Gorsuch. R. L. (1984). Factors associated with the perception of spirituality in psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology, 16, 231-241.

Stanard, R., Sandhu, D., & Painter, L. (2000). Assessment of spirituality in counseling. Journal of Counseling & Development, 78(2), 204–210.

Sweeney, T. J., & Witmer, J. M. (1991). Beyond social interest: Striving toward optimal health and wellness. Individual Psychology, 47, 527-540.

Tan, S. Y. (1994). Ethical considerations in religious psychotherapy: Potential pitfalls and unique resources. Journal of Psychology and Theology, 22, 389–394.

Tan, S. Y. (2003). Integrating spiritual direction into psychotherapy: Ethical issues and guidelines. Journal of Psychology and Theology, 31, 14–23.

Tarhan, N. (2012). Mesnevi terapi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Vieten, C., Scammell, S., Pilato, R., Ammondson, I., Pargament, K. I., & Lukoff, D. (2013). Spiritual and religious competencies for psychologists. Psychology of Religion and Spirituality, 5(3), 129–144.

Wolf, C. T., & Stevens, P. (2001). Integrating religion and spirituality in marriage and family counseling. Counseling and Values, 46, 66-75.

Walker, D. F., Gorsuch, R. L., & Tan, S. (2004). Therapists' integration of religion and spirituality in counseling: A meta-analysis. Counseling and Values,49, 69-80.

Walker, D. F., Worthington, E. L. Jr., Gartner, A. L., Gorsuch, R. L., & Hanshew, E. (2011). Religious commitment and expectations about psychotherapy among Christian clients. Psychology of Religion and Spirituality, 3(2), 98-114.

Weiten, W., Yost Hammer, E., ve Dunn, D. S. (2016). Psikoloji ve çağdaş yaşam (Çev. Ed. Ebru İkiz). Ankara: Nobel.

Westgate, C. E. (1996). Spiritual wellness and depression. Journal of Counseling and Development, 75, 26-35.

Witmer, J. M., & Sweeney, T. J. (1992). A holistic model for wellness and prevention over life span. Journal of Counseling, & Development, 71(2),140-148.

Young, J., Wiggins-Frame, M., & Cashwell, C. S. (2007). Spirituality and counselor competence: A national survey of American Counseling Association members. Journal of Counseling & Development, 85, 47–52.

Zinnbauer, B. J., & Pargament, K. I. (2000). Working with the sacred: Four approaches to religious and spiritual issues in counseling. Journal of Counseling and Development, 78, 162-171.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...