Şakku'l-Kamer Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller / Some Analysis in The Frame Şakku'l-Kamer's Event

Doç. Dr. Mehmet AZİMLİ

Özet


Bu çalışmada Hz. Peygamber'in Mekke Dönemi olayları sadedinde ak-tarılan ve Hz. Peygamber'in mucizelerinden en büyüğü olarak verilen Şakku'l-Kamer olayı incelenmiştir. Çalışmada, rivayetlerdeki aktarımlar tarihsel bağlamda tenkide tabi tutulmuştur. Konu ile ilgili olduğu belirtilen ayetlerin ise daha çok kıyamet ile ilgili olduğuna değinilmiştir. Çalışmanın sonunda ise konu ile ilgili rivayetlerin, ilk siyer kaynaklarında geçmemesi ve daha çok Muahhar İslam Tarihi kitaplarında geçmesi sebebiyle bir kaynak değerlendirmesi bulunmaktadır. Abstract: Some Analysis in The Frame Şakku'l-Kamer's Event İn this study Şakku'l-Kamer that is narratived big miraculous the events at the Mecca period events is examinated. İn this study transfers at the rumors dependent has been held to at the historic coherence. Koran verse that related subject has been touched became related to the doomsday. At last work is held that related rumors does not mention at first prophet's life sources and at the subsequent Islam history books

Anahtar Kelimeler


Şakku'l-Kamer, İslam Tarihi, Boykot, History of İslam, Boycott

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.