HİLMÎ-ZÂDE İBRÂHÎM RIFAT’IN SA’D B. EBÎ VAKKAS İSİMLİ RİSÂLESİ

Cahit Külekçi

Özet


Bu çalışma Hilmi-zade İbrahim Rıf'at'ın "Sa'd b. Ebi Vakkas (R.A) yahud Tarih-i İslamdan Parlak Bir Sahife" isimli risalesinin latinize edilmiş halidir

Anahtar Kelimeler


Sa'd b. Evi Vakkas, Hilmi-zade İbrahim Rıf'at; İslam Tarihi; Sahabe Hayatı

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...