XIX. YÜZYIL HARPUT SOSYAL HAYATINDADİNÎ MÛSİKÎ

Ramazan Kamiloğlu

Özet


                                                            

Lâ-Dinî Türk Mûsikîsi'nin altın çağını yaşadığı XIX. Yüzyıl,Türk DinMûsikîsi’nin de zirvede olduğu bir zaman dilimi olmuştur. Bu mûsikî türünün en güzel örnekleri, hiç şüphesiz zamanınen önemli kültür merkezlerinden biri olan Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da verilmiştir. Özellikle saray ve tarikatların desteği ile İstanbul’da gelişip zenginleşen Dini Mûsikî, mûsikîşinaslar vasıtasıyla buradan diğer şehirlere yayılmış, mütedeyyin Osmanlı ahalisinin dinî duygularına en güzel şekilde tercüman olmuş ve doğumdan ölüme kadar süren hayatın hemen her safhasında büyük bir hazla icra edilmiştir. İstanbul merkezli Türk Din Mûsikîsi’nin etkisinin görüldüğü şehirlerden biri de Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olan tarihî Harput (Elazığ) şehridir. Türk Din Mûsikîsi Formları’na ait eserlerinXIX. YüzyılHarput Sosyal Hayatı’ndaicra edilişlerini konu alan çalışmamızda,özellikle İstanbul’daki icra ile olan benzer yönlere dikkat çekilerek Harput’un, diğer pek çok sahada olduğu gibi Dinî Mûsikî alanında da İstanbul’unetkisinde olduğu vurgulanmaktadır.

Abstract

Relıgıous Musıc In Socıal Lıfe Of Harput In The 19th Century

The 19th Century at whichtheNon-ReligiousTurkish Music had its golden agewasalsothe golden age of theReligious Music which is anotherbranch of theTurkish Music.Thebestsamples of thismusicweregiven in Istanbulwhichwasthecapitalandthemostimportantculturalcenter of theOttomanEmpire.Withthesupport of thepalaceandsects, TurkishReligious Music had flourished in Istanbuland it has spread fromtheretotheothercitiesthroughthemusicians. TurkishReligious Music wasarticulatedtothefeelings of thedevoutpeopleandhelpedthemhavepsychologicalrelief. That'swhygreatimportance has beengiventotheReligious Music in every step of the life frombirthtothedeathandtheseworkshavebeenperformedwithgreatpleasure.One of thecitieswheretheinfluence of IstanbulcenteredReligious Music has beenobserved is thehistorical Harput (Elazığ) City, whichwasone of theimportantsettlementcenters of Anatolia.Inthisstudy, weemphasize how theexamples of TurkishReligious Music wereperformed in the 19th century of Harput citysocial life andwealsomention, justliketheotherfields, how Harput City wasinfluencedbyIstanbul in terms of Religious Music.

 


Anahtar Kelimeler


XIX. Yüzyıl,Harput,İstanbul, Dinî Mûsikî, Sosyal Hayat, The 19th Century, Harput, Istanbul, TheReligious Music,Social LifeDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v10i20.376

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.