Kur'an'ın Konulu Tefsiri -Konulu Tefsire Duyulan İhtiyaç ve Konulu Tefsirde Yöntemler- / Commentary of Qoran with Subject - Necessity of commentary with subject and methods of commentary with subject –

Abdurrahman KASAPOĞLU

Özet


Çağımızda, belli konudaki ayetlerin bir araya getirilmesi temeline dayanan konulu tefsir yöntemi yaygın olarak müfessirler ve Kur'an araştır-macıları tarafından kullanılmaya, bu alanda ortaya konulan eserler de oku-yucular tarafından ilgiyle takip edilmeye başlanmıştır. Yapmış olduğumuz bu araştırma, konulu tefsire duyulan ihtiyacı, konulu tefsirin metodolojisini, diğer tefsir çeşitlerinden ayrıldığı noktaları ortaya koymayı amaçlamaktadır.


Abstract
Commentary of Qoran with Subject
- Necessity of commentary with subject and methods of commentary with subject –
In our age, it is commonly started to use that commentary of Qoran with subject some of interparater of Qoran and researchers. Also it is started to follow that this type work many of the reader. In this study we aim to put forward that necessity of commentary of Qoran with subject and its methods.

Anahtar Kelimeler


Kur'an, konulu tefsir, yöntem, çağın ihtiyaçları

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...




                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.