KUR’AN’DA YER ALAN أعمى (A‘MÂ) KELİMESİ ÇERÇEVESİNDE MANEVİ KÖRLÜK

Lokman Bedir, Rafik Kasım

Özet


Özet: Kur’an, dünyada inanç bakımından körlük edenlerin, âhirette kör olarak haşrolacaklarını bildirir. Bununla birlikte âhiret yolcusu olan insanlara, kendilerini bu körlükten nasıl muhafaza edeceklerinin yolunu da gösterir. Kur’an’da körlüğü ifade eden أعمى kavramı 14 kez yer almakla birlikte bunlardan 10’u manevi körlüğü kasteder. Maddi körlük insanı dünyayı görmekten mahrum eder. Manevi körlük ise cennetten mahrum eder.

Anahtar Kelimeler: Allah, Kur’an, tefsir, körlük, âhiret.

SPIRITUAL BLINDNESS WITHIN THE FRAME OF أعمى

 (A‘MÂ) WORD THAT TAKES PLACE IN THE KORAN

Abstract: The Koran states that the blind ones in this world will be resurrected as blind in the hereafter. It also show how to protect themselves from this blindness to the people who are passengers of hereafter. The concept of أعمى  is stated 14 times in Koran but 10 of these means spiritually blindness. Physically blindness divest people of seeing the world. Spiritually blindness deprives of the heaven.

Keywords: God, Koran, commentary, blind, hereafter.


Anahtar Kelimeler


Allah, Kur’an, tefsir, körlük, âhiret.

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...