ŞÎA TEFSİRİNDE MÜŞKİLÜ’L-KUR’ÂN: ET-TEFSÎRU’L-KÂŞİF ÖRNEĞİ

Ahmet Karadağ

Özet


Öz: Kur’ân ilimlerinin en önemlilerinden olan ve kısaca “Kur’ân’ın kimi âyetleri arasında ilk bakışta var olduğu sanılan çelişkili durum” olarak tanımlanan müşkilü’l-Kur’ân ile ilgili müstakil eserler kaleme alınmış ve birçok tefsirde bu ilme geniş yer verilmiştir. Tefsirinde bu ilme geniş yer veren müfessirlerden biri de çağdaş Şîî müfessir Muhammed Cevâd Muğniyye’dir. Bu makalede Muğniyye’nin, Kur’ân müşkilleri bağlamında ele aldığı âyetler konularına göre tasnif edilmiş ve onun, söz konusu âyetleri yorumlama yöntemi irdelenmiştir.

Abstract:

al-Mushqilat’ul Qur’an is the one of the most important of the Qur’anic sciences which is known as the verses of the Qur’an contradictory at first glance. About this subject there is individual Works and widely used in many commentaries. One of the commentators who gives wide space in his comment, is contemporary Shi’a commentator Mohammed Cevâd Mughniyye. In this article the verses that Mughniyya had in inconvenient the context of the Qur’an, were classified according to their subject and his comment method was examined.

 


Anahtar Kelimeler


Kur’ân İlimleri, âyet, çelişki, yorum; Qur’anic sciences, verses, inconvenient, commentDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v10i20.381

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.