HÜSEYİN EL-BASRÎ’NİN EL-MU’TEMED ADLI ESERİNDE EMRİN HAKİKATİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Ali Duman, Şükrü Ayran

Özet


Öz: Emir bahsi usul-ı fıkhın en önemli bahislerinden biridir. Emir bahsinde genelde emir lafzı ile emir sigası üzerinde tartışmaların yoğunlaştığına şahit olmaktayız. Biz bu araştırmamızda emir lafız ve sigası üzerinde yapılan tartışmalarda, Mu’tezili usulcülerden biri olan Ebul-Hüseyn el-Basrî’nin, mütekellimin mesleği üzere yazılmış en önemli kitaplardan biri kabul edilen zirve usul eseri el-Mu’temed’de meseleyi nasıl ele aldığını tespit etmeyi amaçlamaktayız. Araştırmamızda önce Basrî’nin emir anlayışını ortaya koyacak ardından da emrin hakikati konusundaki görüşlerini vereceğiz.

Abstract:

Abu al-Huseyn al-Basris’  Opinions About Truth of Orders In al-Mu’tamad which Books of  Basris’

Subject of ordear is an important part of islamic law methodology. We usually had seen in the subject of order some discussion about Word of order and this words’ meaning. In this article we try to find in the discussion about words of order and this words’ meaning Abu al-Husayn al- Basri’s opinions in his book al Mu’tamad. In our studies we put forth Basri’s oininion about order and after we offer his opinion about meanings of order.


Anahtar Kelimeler


Abu al-Husayn al-Basri, al-Mutamad, Usul al-Fıqh, Order, İslamic Law Methodology; Ebu’l-Hüseyn el-Basri, el-Mu’temed, Usulu’l-Fıkh, Usul, Emir 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.