EHL-İ SÜNNET VE ŞÎA ARASINDAKİ FARKLAR

Ahmet Karadağ

Özet


İslâmın, her iki mezhebi de cem ettiği bilinmesine rağmen, çoğu kez dillerde  “Ehl-i Sünnet ile Şîa arasındaki farklar nelerdir?” sorusu dolaşır.

Cevap: Ehl-i Sünnet ve Şîa Allah katında dinin İslâm olduğu, İslâm’a giden yolun Allah’ın Kitabı ile nebisinin sünnetinden geçtiği ve iki kapak arasındaki kitabın da ziyade ve noksanlıktan uzak olduğu konusunda fikir birliğine varmış; bazı âyetlerin nüzûl sebeplerinde ve bazı âyetleri de anlamada ihtilâf etmişlerdir. Yine her iki mezhep nebevî sünnet ile amel etme konusunda hemfikirken, onun subûtu konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Dahası İmâm Ali’nin dediği gibi nebi konusunda ihtilâfa düşmeyip ondan gelenlerin subûtu konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Bazı âyetleri anlamada ve nebevî sünneti tespit etmedeki metod farklılığı, usûl ve furûda bazı ihtilâfları ortaya çıkarmıştır. Hasılı dinî hükümler, temel inanç esasları ve teşrîî fer’i meseleler olmak üzere iki kısma ayrılır. Biz her iki mezhebin akideyle ilgili ittifâk ve ihtilâf ettikleri konuları irdeleyeceğiz. Teşrîî meselelerin ise Kitab ve sünnet gibi kaynaklardan elde edilen temel ilkelerine değineceğiz. Zira bu tür meseleler sayılamayacak kadar çoktur. Söz konusu meselelerin önemli bir kısmını el-Fıkh alê’l-Mezâhibi’l-Hamse, ez-Zevâc ve’t-Talâk ale’l-Mezâhibi’l-Hamse ve el-Vasâyâ ve’l-Mevârîs ale’l-Mezâhibi’l-Hamse adlı kitaplarımızda izah ettik

Anahtar Kelimeler


Tefsir, Şia, Ehl-i Sünet, İtikadı Fırkalar, İslam MezhepleriDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v11i21.395

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.