KÂRÛN KISSASININ KUR'AN-I KERİM VE TEVRAT'TA-Kİ ANLATIMLARININ MUKÂYESESİ

İsa Nas

Özet


Kârûn kıssasının Kur’an-ı Kerim ve Tevrat’taki anlatımlarını mukâyeseli bir okumaya tabi tutmanın anlatımlar arasındaki benzer ve farklı yönler tespit edilerek vahyin nüzûl vasatında Kur’an-ı Kerim’in söz konusu kıssaya nasıl bir boyut kazandırdığının ve nasıl bir üslupla hangi vurguların yapıldığının görülmesi açısından işlevsel bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Tevrat’ta taraftarlarıyla birlikte peygamberi olan Hz. Mûsâ’ya ve kavmine karşı isyan eden Kârûn figürünün Kur’an-ı Kerim’de bilgisi ve zenginliğiyle şımaran azgın bir mütekebbir olduğuna vurgu yapıldığı görülür. İki ilahi kitapta da ibretlik sonuna dikkat çekilen Kârûn’un yerin dibine geçirilerek helâk edildiği belirtilir.


Anahtar Kelimeler


Kârûn, Kıssa, Kur’an-ı Kerim, Tevrat, Mukâyese, İsyan, Şımarık, Zengin, Helâk

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...