KÂRÛN KISSASININ KUR'AN-I KERİM VE TEVRAT'TA-Kİ ANLATIMLARININ MUKÂYESESİ

İsa Nas

Özet


Kârûn kıssasının Kur’an-ı Kerim ve Tevrat’taki anlatımlarını mukâyeseli bir okumaya tabi tutmanın anlatımlar arasındaki benzer ve farklı yönler tespit edilerek vahyin nüzûl vasatında Kur’an-ı Kerim’in söz konusu kıssaya nasıl bir boyut kazandırdığının ve nasıl bir üslupla hangi vurguların yapıldığının görülmesi açısından işlevsel bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Tevrat’ta taraftarlarıyla birlikte peygamberi olan Hz. Mûsâ’ya ve kavmine karşı isyan eden Kârûn figürünün Kur’an-ı Kerim’de bilgisi ve zenginliğiyle şımaran azgın bir mütekebbir olduğuna vurgu yapıldığı görülür. İki ilahi kitapta da ibretlik sonuna dikkat çekilen Kârûn’un yerin dibine geçirilerek helâk edildiği belirtilir.


Anahtar Kelimeler


Kârûn, Kıssa, Kur’an-ı Kerim, Tevrat, Mukâyese, İsyan, Şımarık, Zengin, Helâk 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.