SEMÂVÎ DİNLERDE DİĞERKÂMLIK -TEVRAT, İNCİL VE KUR’ÂN-I KERİM EKSENİNDE-

Ahmet Özbay

Özet


Farklı inanç, kültür, örf ve adetlere sahip insanoğlunun birlikte yaşayabilmesi azami müştereklerde buluşmasını gerektirmektedir. Allah Teâlâ da hem dünya hem de âhiret mutluğu adına insanca yaşamanın gereklerini bildirmiştir. Bu emir, yasak ve tavsiyeler manzumesine riayet edildiği takdirde huzur içerisinde yaşanılan bir dünya oluşacaktır. Bu çerçevede semâvî dinlerin insanlığa sunduğu değerler içerisinde diğerkâmlığın rolünü ve etkisini araştırdık. Diğerkâmlık; bencillik yerine sevginin başkalarına yönelmesi durumu, şahsî menfaat gözetmeksizin başkalarını düşünüp onların hukukunu koruma noktasında özverili olmak, hatta dışarıdan bir ödül beklemeden, gerektiğinde bir bedel ödeyerek, başkalarının çıkarını ve iyiliğini düşünmek, kendisi ihtiyaç içerisinde dahi olsa sahip olduğu imkânları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanmaktır. Bu araştırma en basit ihtilafları bir savaş bahanesi yapan insanları, Kur’an’ın nuzülüyle beraber eşine ender rastlanır bir kardeşliğe dönüştüren değerlerden olan diğerkâmlığın aslında bütün inanç sistemlerinin temelinde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Kur’an’ın, evrensel değerleri kendine özgü biçimiyle her zaman diliminde parıldayan anlamıyla sunduğunu da ortaya çıkarmaktadır.

 

ABSTRACT

People who have different beliefs, cultures and traditions need to share a commen denominator. Allah reported; men must live humanly for her/his life and the hereafter. If people do what Allah says and, don’t do what Allah forbids then the peacful and livable Earth will emerged. In conclusion; we researched the values which given to people by divine religions spesifically “Altruism”. Altruism is situation of the transference the love to others instead of selfishness, without thinking any personel benefits being selfless at the point of protecting the good relations, even without expecting any prize from anyone, paying the price when it’s required, to think about the interests and well-being of others, even when himself is in need, using opportunities for to meet someone else's needs. This research shows afterthe revelation of Quran the ones who fought and killed each other with a little excuse lived with harmony after Quran and that knowledge leads us to fact that “The base of all divine religions is Altruism”. With this knowledge we understand the fact that Quran is explanation of global values for all the countries and all people brilliant  and covers all times from the beginning of the Earth till this very day.

 


Anahtar Kelimeler


Kur’ân’ı Kerim, îsâr, diğerkâmlık, özgecilik, bencillik, semâvi dinler, Tevrat, İncil, Quran, altruism, egoism, selfishness, divine religion, Torah, BibleDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v11i21.399

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.