SUBJECT, FOUNDATIONS AND HISTORY OF PSYCHOLO-GICAL HERMENEUTICS A Psychological Approach to Qur’ān

Abdurrahman Kasapoğlu

Özet


Öz:

Tarih boyunca Kur’an’ı anlama çabaşına yönelik olarak çeşitli açılardan Kur’an’ın derinlemesine, ayrıntılı, tahlîlî tefsirleri yapılmıştır. Söz konusu yönelişler, dilbilimsel, edebî, felsefî, ilmî, sosyolojik, psikolojik ve benzeri açılardan gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın amacı, artık psikolojik tefsirin de bir tarihçesinin olduğunu, bağımsız bir ekol olarak tefsir tarihinde yerini alma zamanının geldiğini ilân edebilmektir.

Abstract:

 Throughout history, Qur’ān was analyzed and interpreted in depth and in detail from several perspectives within the context to attempts to understand Qur’ān. These approaches were conducted in linguistic, literary, philosophical, scientific, sociological, psychological and similar perspectives. The objective of the present study is to declare that now psychological hermeneutics has a history and it should take its rightful place in the history of hermeneutics as a school.


Anahtar Kelimeler


Psikolojik Tefsir, Hermenötik, Hermneutics, Kur'an, Qoran, Tahlili Tefsir,

Referanslar


Abdu’l-Bâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm, İntişârâtı İslâmî, Tahran, tsz.

Abduh, Muhammed, Fâtiha Sûresi ve Amme Cüzü Tefsiri, Çev. Ömer Aydın, İşaret Yayınları, İstan-bul, 2012.
 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR

DERGİMİDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.