Tarihsel Bakımdan Halifelik / Historical Viewpoint: The Caliphate

Numan Durak AKSOY

Özet


Halifelik, bütün İslam tarihi boyunca İslam toplumlarının yegane yönetim biçimi olarak algılanmıştır. Gerçekte ise güce dayalı bir sistemden başka bir şey olmayan halifeliğin geçirdiği tarihsel aşamalar incelendiğinde, dini olmaktan daha çok siyasi bir kurum olduğu görülmektedir. Biz bu çalışmamızda, halifeliğin ortaya çıkışından, 3 Mart 1924'te kaldırılışına kadar geçirmiş olduğu tarihsel süreçleri incelemeye çalıştık.

Abstract:
Historical Viewpoint: The Caliphate –Its Come out and states which its pass on-
The Caliphate is perceived only management system in all islamic nations. Especially it can be seen that the Caliphate is only a system which based on the power. İn our syudy we try to examine that from appear of the Caliphate to lifted 3 March 1924 all of historical processes

Anahtar Kelimeler


Halifelik, Hilafet, Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, Selçuklular, The Caliphate, Emevis, Abbasids, Ottoman Empire

Tam Metin:

FULL ARTICLE / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.