2018/2 SAYISI İÇERİK DOSYASI

Ali Duman

Özet


Yayın Kurulu / Editorial Board / مجلس التحرير

HİKMET YURDU

DÜŞÜNCE-YORUM

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Thought -  Interperation Social Sciences Journal of Study

 الفكر و التأويل مجلة أبحاث العلوم الاجتماعية

Uluslararası, Hakemli Bilimsel Dergi / International Refree Scienftific Journal /

بين الملل مجلة حكيمية العلمية

ISSN: 1308-6944 

İmtiyaz Sahibi / Owner / مالك

Ali Duman

Genel Editör / Editor in Chief / محرر عام

Ali Duman

Redaksiyon / Redaction / تنقيح

Abdurrahman Kasapoğlu- Mustafa Bozkurt

Yayın Kurulu / The Publication Board / مجلس التحرير


Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu, 

Prof. Dr. Badria Al Nabhani,

Prof. Dr. Dosay Kenjetaev,

Prof. Dr. Galina Mişkiniene

Prof. Dr. Hulusi Arslan,

Prof. Dr. Mustafa Talas

Prof. Dr. Nure Bt. Ahmed Hamid El-Harisi 

Prof. Dr. Nuri Kahveci,

Prof. Dr. Nuri Tuğlu,

Prof. Dr. Sami Kılıç,

Prof. Dr. Souheila Mazze,

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt,

Prof. Dr. Yusuf Benli,

Doç. Dr. Ali Duman,

Doç. Dr. Bessam Ali Ahmed Al Rababa

Doç. Dr. Cahit Külekçi,

Doç. Dr. Muratbek Myrzabekov,

Doç. Dr. Qaliba Haciyeva  

Doç. Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu

Doç. Dr. Tudora Arnaut

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Aşlamacı

Dr. Öğr. Üye. Refik Kasım


 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim  / Contact / اتصالات

e-posta: aliduman2002tr2002@gmail.com

 

 

Danışmanlar Kurulu / Advisors Board / المجلس الاستشاري


Adana Üniv.

Prof. Dr. Asım Yapıcı;

Prof. Dr. İsmail Şık;

Doç. Dr. İbrahim Kaplan,

Amasya Üniv.

Prof. Dr. Şuayip Özdemir,

Ankara Üniv:

Prof. Dr. Nusret Çam,

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün,

Prof. Dr. Recep Kılıç,

Atatürk Üniv:

Prof. Dr. Niyazi Usta,

Prof. Dr. Ali Eroğlu,

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık,

Doç. Dr. Osman Elmalı;

Adıyaman Üniv :

Dr. Öğr. Üye. Fuat Şancı,

Doç. Dr. Bekir Kocadaş;

Dr. Öğr. Üye. Recep Özdemir

Erciyes Üniv:

Prof. Dr. Harun Güngör,

Prof. Dr. H. Yunus Apaydın,  

Prof. Dr. Mustafa Ünal,

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt,

Prof. Dr. Yusuf Benli,

Prof. Dr. Remzi Kılıç,

Dr. Ahmad al Hassoun;

Dokuz Eylül Üniv.

Prof. Dr. Hanifi Özcan,

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım;

Eskişehir Üniv:

Doç. Dr. H. Adnan Arslantaş,

Fırat Üniv :

Prof. Dr. Sami Kılıç,

Prof. Dr. İsmail Erdoğan,

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı,

Prof. Dr. Mehmet Erdem

Prof. Dr. Erkan Yar;

Dr. Öğr. Üye. Erdoğan Sarıtepe

Dr. Öğr. Üye. Murat Gökalp;

Dr. Öğr. Üye. Haydar Dölek;

Hitit Üniv.

Prof. Dr. Mehmet Azimli;

Prof. Dr. Hilmi Demir;

Isparta SDU.

Prof. Dr. Nuri Tuğlu,

Prof. Dr. Adnan Koşum

İnönü Üniv:

Prof. Dr. A. Faruk Sinanoğlu,

Prof. Dr. Hulusi Arslan,

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu,

Prof. Dr. Hüsniye Canbay Tatar,

Prof. Dr. Taner Tatar,

Prof. Dr. Orhan Yazıcı;

Doç. Dr. Ahmet Natouf

Doç. Dr. Abit Bulut,

Doç. Dr. Recep Özman, 

Doç. Dr. Ali Duman,

Doç. Dr. Bilal Gök,

Doç. Dr. Cahit Külekçi;

Dr. Öğr. Üye. Abdülkadir Kıyak;

Dr. Öğr. Üye. Zekeriya Çalışkan,

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Görücü

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Aşlamacı

Dr. Öğr. Üye. Mustafa Bozkurt

Dr. Öğr. Üye. Refik Kasım

Dr. Öğr. Üye. Khalil Ayoub

Selçuk Üniv.:

Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, 

Prof. Dr. Bayram Dalkılıç

İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Adnan Demircan

Sütçü İmam Üniv.:

Prof. Dr. A. Kadir Evgin;

Prof. Dr. Nuri Kahveci,

Prof. Dr. Şaban Öz;

Prof. Dr. Ahmet Ak;

Doç. Dr. Faruk Çiftçi;

Doç. Dr. İzzet Sargın;

Katip Çelebi Üniv.

Prof. Dr. Saffet Köse,

Dr. Öğr. Üye. Hakkı Karaşahin,

 Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi:

Prof. Dr. Dosay Kenjetaev,

Doç. Dr. Muratbek Myrzabekov;

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor Enstitüsü

Doç. Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu

Nahcivan Devlet Üniversitesi Azerbaycan

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA

Vilnius University-Litvanya

Prof. Dr. Galina Mişkiniene

Camiatü’l-Emir Abdülkadir (جامعة امير عبد القادر):

Prof. Dr. Souheila Mazze.

Camiatu Batna 01 (جامعة باتنا):

Dr. Racha Rauabah;

Camiatu Sultan Kabus (جامعة سلطان قابوس):

Prof. Dr. Badria Al Nabhani;

Yermouk Univercity:

Doç. Dr. Bessam Ali Ahmed al Rababa;


Tam Metin:

PDF PDF / FULL ARTICLE


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.