KİTAP TANITIMI: MÜSLİM’İN ET-TABAKÂT ADLI ESERİ

Mustafa TAŞ

Özet


Tabakât adlı eseri sahâbe bilgisi açısından incelenmiştir. Onun sahâbe bilgisini verirken nasıl bir yöntem kullandığı, hangi bilgileri aktardığı şeklindeki bazı sorulara verilebilecek cevaplarla İmam Müslim’in bu alana katkısı araştırılmıştır. 


 

BOOK PRESENTATİON: THE BOOK OF AL TABAKAT FOR MUSLİMS’ 

Abstract

Müslim The İmam is known with his work with the name of al-Jami’u’s-sahih that he wrote about the suitable hadiths. Moreover, his work with the name of et-Tabakat is an important source in the field of dignitaries. The aforementioned book is an important work which has come about the information on the companions up to today. In this study, Müslim’s work in the name of et-Tabakat  was reviewed in terms of the information on the companions. Müslim’s, who is the imam, contribution to this field was searched with the answers for the questions about which the methods he was used to give the information on the companions, what the information he gave.


Anahtar Kelimeler


Hadis, Ricâl İlmi, Müslim, Tabakât, Sahâbe Bilgisi 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.