FAKİRLİK PROBLEMİ ÜZERİNE SOSYALVE İTİKADİ YAKLAŞIMLAR

Emrullah FATİŞ

Özet


Sosyal ve kişisel kökenli fakirlik türleri vardır. Hangi türden olursa olsun, fakirliğin getirdiği bir takım problemler bulunmaktadır. Yoksullukla din, mezhep tarikat,  örgüt seçme arasında bağlantı kurulabilmektedir. Makalemizde fakirliğin getirdiği problemler ve bu problemlerin çözüm yolları üzerinde durduk. Yine fakirliğin yazılmış çizilmiş kader olup olmadığı; kutsal olup olmadığı yönündeki tartışmalara yer verdik. Fakirliği kader olarak algılayan fikir akımlarına eleştirel yaklaşımda bulunduk. Araştırmamızda fakirliğin kişinin inanç ve ahlakı üzerindeki olumsuz etkilerine de yer verdik. Kısaca fakirliğin, sosyal ve kişisel etkileri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, bunlardan kurtulmanın yollarını araştırdık.

 


Anahtar Kelimeler


Sosyal fakirlik, kişisel fakirlik, fakirlik ve kader, fakirlikle mücadele 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.