KİTAP TANITIMI: SEDDÜ’Z-ZERÂİ FÎ ŞERÎATİ’L-İSLÂMİYYE

Muhemmed Ayazgök

Özet


Kötülüğe götüren yolların/vesilelerin kapatılması/engellenmesi’ diye ifade edilen sedd-i zerâi, Mâlikî ve Hanbelî ekollerinde bağımsız bir hüküm istinbat kaynağı olarak kabul edilmiştir. Hanefî ve Şâfiî mezhepleri ise her ne kadar metodolojilerinde yer vermeselerde uygulamada söz konusu delilden yararlanmışlardır. İşte tanıtımını yapmakta olduğumuz Bürhânî’nin“Seddü’z-Zerâi fî Şerîati’l-İslâmiyye” adlı kitabı, İslâm hukuk metodolojisindefer’i deliller arasında zikredilen sedd-i zerâi delilini bütün yönleriyle ele almasıyla öne çıkmaktadır. Giriş, iki ana bölüm ve sonuç kısmından oluşan kitabın, sedd-i zerâi delilini etraflıca ele almasıyla ilmi anlamda bir boşluğu doldurduğu söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


sedd-i zerâi 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.